12.02.2016

Update 09/01/2023

Als de toegang tot de werkpost onmogelijk of gevaarlijk is moet men soms noodgedwongen tijdelijke werkzaamheden op hoogte uitvoeren aan de hand van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen. Het belangrijkste risico hierbij is het valgevaar. Daarom moeten de toegangs- en positioneringstechnieken met touwen gebeuren met eerbied voor een aantal principes en voorwaarden.

Bedrijven die in dit verband ook de richtlijnen volgen van de Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) hebben een opvallend lagere ongevallenfrequentie.

IRATA: expert in industriële touwtechnieken

De Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) is een handelsorganisatie die wereldwijd de bedrijven groepeert die gespecialiseerd zijn in industriële touwtechnieken. IRATA ontwikkelt al twintig jaar industriële touwtechnieken. Het is zelfs zo dat het de meest uitverkoren werkmethode is in de olie- en gaswinning op zee en in een hele reeks van projecten in de bouw, de civiele bouwkunde,…

Het succes van IRATA is gebaseerd op een doorgedreven training en strikte richtlijnen die ervoor zorgen dat cijfers over veilig werken jaar na jaar ongekende records breken. Haar hoofddoel is ervoor te zorgen dat alle werken die haar leden uitvoeren op een veilige en kwaliteitsvolle manier gebeuren

Deze IRATA-bedrijven moeten strikt de richtlijnen en vereisten volgen die de organisatie in samenwerking met de industrie heeft opgesteld. Zij krijgen regelmatig inspecteurs over de vloer die audits uitvoeren en de strikte navolging van de richtlijnen controleren.

Safety notices

IRATA stelt de informatie over technieken, materialen en opleidingen permanent ter beschikking van haar leden. Zo publiceert zij bijvoorbeeld op regelmatige basis ‘safety notices’ of veiligheidsberichten op haar website.

In de safety notices neemt IRATA potentieel gevaarlijke situaties onder de loep. Aan de hand van een omschrijving van de te nemen preventiemaatregelen en van de materialen en technieken die men het best kan gebruiken, krijgt de gebruiker een inzicht in de gevaren en de mogelijke oplossingen.

Meer informatie