02.04.2013

Update 28/02/2023

De sensibiliseringscampagne ‘Lever veilig’ van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) is halfweg. Begin 2014 start dan de handhavingsgolf van de arbeidsinspectie. Op een meeting van 19 maart 2013 heeft het NAVB een mooi overzicht gegeven van de stand van zaken en de instrumenten die ter beschikking zijn voor de diverse veiligheidsactoren.

Instrumenten

Het NAVB (ondertussen herdoopt tot Constructiv) had destijds een aantal instrumenten uitgewerkt die ter beschikking stonden van de diverse veiligheidsactoren: 16 stripverhalen met de personages Pol Pallet en Benny Beton (getekend door Marc Verhaegen), 4 charters voor respectievelijk de producenten en handelaars in bouwmaterialen, de aannemers, de leveranciers van stortklaar beton en de bouwvakarbeiders, een auto-evaluatiegids voor leveranciers van bouwmaterialen, een lastenboek en preventie- en toolboxfiches. Deze documenten zijn niet meer beschikbaar.

Acht stripverhalen zijn wel nog beschikbaar in Constructiv info 2013-2 (pag 12, 14, 16, 18) en Constructiv Info 2013-3 (pag 8,10,12,14). In Constructiv Info 2014-1 is er verslag over de studiedag van 6 september 2013 over torenkranen waar de stripverhalen ook werden voorgesteld en werden gesigneerd door Marc Verhaegen.

De Constructiv dossiers die n.a.v. deze campagne zijn opgesteld, zijn wel nog beschikbaar:

Voor betonrisico’s kan ook verwezen worden naar enkele affiches van Fedbeton, welke in deze BeSWIC zijn vermeld: Affiches van Fedbeton.

Oproep

Tijdens de meeting heeft het NAVB een speciale oproep uitgebracht aan studiebureaus, architecten, veiligheidscoördinatoren ontwerp, opdrachtgevers en opleidingsverstrekkers (bouwopleidingen in de ba-ma structuur en opleidingen in het kader van veiligheidscoördinator niveau A en B) om ook in het kader van de Europese campagne ‘Samen sterk voor preventie’ deze campagne ‘Lever veilig’ mee te ondersteunen. Diverse veiligheidsactoren ondersteunen reeds deze campagne en in de gespecialiseerde pers is er al ruchtbaarheid aan gegeven.

Meer info

De campagnewebsite www.leverveilig.be is niet meer operationeel. Wel is er nog een algemene verwijzing naar deze campagne op de nieuwe website van Constructiv.

Op de website van Fedbeton is er ook nog volgende informatie beschikbaar:

Er zijn tevens nog (historische) berichten op de website van: