20.05.2021

De centrale “Dienstencheques” van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) heeft een website ontwikkeld waarop de werknemers uit deze sector hun getuigenissen kunnen publiceren.

Het doel van deze website “Huishoudhulpen aan het woord” is de huishoudhulpen een stem te geven door hun ongerustheid en bezorgdheid bij het grote publiek kenbaar te maken.

Ondertussen zijn deze getuigenissen over de impact van corona op hun werk ook gebundeld in een zwartboek, waarover tevens een kleine video is gemaakt.

Lees volgende berichten op de website van de Algemene Centrale van het ABVV:

Hieronder wordt uitleg gegeven over:

Overhandiging van het zwartboek bij diverse beleidsactoren

Een delegatie van 10 huishoudhulpen werd op 4 maart 2021 ontvangen bij de federale minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om hem eigenhandig het zwartboek van de huishoudhulpen te overhandigen.

Op 11 maart 2021 werd het zwartboek overhandigd aan Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Op 12 maart 2021 werd het zwartboek overhandigd aan Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijk regering belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.

Lees volgende berichten op de website van de Algemene Centrale van het ABVV:

Naast het ABVV met de hoger vermelde website en zwartboek, heeft ook het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) eind 2020 zijn bezorgdheid uitgedrukt. Uit een enquête van ACV Voeding en Diensten bij 1.544 dienstenchequemedewerkers blijkt dat één op de drie klanten zich (bijna) nooit aan de veiligheidsmaatregelen houdt. Bij 75% van de poetshulpen droeg één of meerdere klanten het afgelopen maand geen mondmasker.

Lees op de website van het ACV dit bericht hierover: Poetshulpen ongerust over onveilige werksituatie.

Uit een recentere enquête bij 5402 poetshulpen blijkt dat 2 op 5 zelf beschermingsmateriaal moest aankopen. Lees op de website van het ACV volgende berichten hierover:

Vlaams wetgevend initiatief: schorsing dienstenchequegebruikers

In de Vlaamse regering werkt Minister Crevits een ontwerpdecreet uit, waarbij gebruikers van dienstencheques tot maximaal 5 jaar kunnen worden geschorst als ze voor de poetshulpen geen veilige werkomgeving respecteren.

Lees er meer over in dit nieuwsbericht op de website van de VRT: Geen mondmasker dragen als de poetshulp komt, kan tot schorsing leiden van dienstencheque-gebruiker.

Het advies van 12 april 2021 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) staat op de website van de SERV: Advies uitsluiting gebruikers dienstencheques.

Op 7 mei 2021 had de Vlaamse regering beslist om dit ontwerpdecreet in het Vlaamse Parlement in te dienen: Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten-en banen.

De hoger vermelde bezorgdheid rond de arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen tijdens de coronapandemie kwam ook als parlementaire vraag aan bod in de plenaire vergadering van 2 december 2020 van het Vlaams Parlement.

Andere berichten over huishoudhulpen

Op deze BeSWIC website zijn er ook deze berichten gepubliceerd over huishoudhulpen, poetshulpen of allerlei andere omschrijvingen van deze groep werknemers in de schoonmaaksector, al of niet verbonden aan de sector van de dienstencheques:

Bovendien is er ook een online tool voor risicoanalyse “OiRA” voor de schoonmaaksector. Lees volgend bericht hierover: OiRA-tool voor de schoonmaaksector.

Het paritair comité PC 121 voor de schoonmaak heeft ook een verklaring uitgebracht over de coronapandemie en het gebruik van de generieke gids. Die is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Verklaring PC 121 – Corona – Generieke gids (PDF, 109 KB).

De arbeidsongevallenverzekeraar Ethias heeft deze infofiche over beroepsrisico’s voor huishoudhulpen ter beschikking: Beroepsrisico’s voor huishoudhulpen (PDF, 2,39 MB).

Tenslotte staat er veel informatie op de website van het sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques.

Film “Au bonheur des dames"

“Au bonheur des dames” is niet enkel een roman uit 1883 geschreven door Émile Zola welke later meermaals werd verfilmd, maar ook een film uit 2018 van Gaëlle Hardy en Agnes Lejeune over huishoudhulpen in de sector van de dienstencheques die ondertussen meer dan 165000 werknemers tewerkstellen. Acht dames worden gevolgd en praten over de redenen voor hun keuze, de fysieke last van het werk, de relatie met de werkgevers, hun ambitie voor de toekomst van hun beroep, enz.

Lees of bekijk volgende informatie over deze film:

Erkenning dienstenchequebedrijven

De gewesten zijn sedert 1 januari 2016 bevoegd voor de dienstenchequebedrijven. Het domicilie van de gebruiker bepaalt het bevoegde gewest. Om een dienstencheque-onderneming op te starten, moet men bovendien erkend zijn door de gewesten. Dit is ook het geval voor uitzendkantoren. Hieronder een lijst van webpagina’s van de gewesten met meer informatie over de erkende dienstenchequebedrijven:

Andere zwartboeken

Er zijn nog andere sectoren met precaire arbeidsomstandigheden, zoals de bouw- of transportsector.

Over de transportsector werd in dit bericht ook verwezen naar zwartboeken van de sector: Transportbond ijvert voor veilige en hygiënisch uitgeruste parkings. De 4 zwartboeken zijn tevens beschikbaar via deze webpagina van de Belgische Transportbond (BTB): Zwartboeken sociale dumping.