03.07.2014

Update 12/06/2023

Op 26 juni 2014 was er in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant de officiële voorstelling van het handboek “Road Accidents Prevention & Management” naar aanleiding van de viering van 5 jaar Rondpunt. Dat handboek kwam tot stand met de hulp van het Europees sociaal Fonds (ESF) en met verschillende andere actoren in het preventiebeleid. 

Handboek

De specifieke situatie van verkeersongevallen die gebeurd zijn tijdens de uitvoering van het werk en op de arbeidsweg is over het algemeen weinig uitgewerkt en de nood aan concrete inbedding van dit soort ongevallen binnen het preventiebeleid drong zich vanuit de gesprekken met bedrijven op.

Aan de basis van het handboek ligt het verhaal van een transportbedrijf. Eén van hun werknemers veroorzaakte een ongeval met een dodelijk slachtoffer. Het bedrijf werd geconfronteerd met een heleboel vragen waarop ze het antwoord niet kenden.

Dit handboek geeft:

  • een antwoord op de noden van alle betrokkenen binnen een bedrijf voor en na een verkeersongeval
  • uitleg bij de verschillende taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn om verkeersongevallen te voorkomen
  • uitleg bij de verschillende taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn om betrokken van verkeersongevallen op te vangen.

Dit handboek bestaat uit 4 delen:

  • DEEL1: creëren van een integraal preventiebeleid verkeer
  • DEEL 2: voorkomen van arbeidsongevallen in het verkeer
  • DEEL 3: opvangen van arbeidsongevallen in het verkeer
  • DEEL 4: focussen op jobbehoud en re-integratie.

Het handboek ‘Road Accidents Prevention&Management’ is niet meer beschikbaar (in zijn toenmalige vorm). Deze publicatie werd in 2019 herschreven onder de naam: Uw werknemers veilig op weg.

Andere initiatieven van Rondpunt

De vzw Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen.

Hiervoor hebben ze een website met informatie rond een verkeersongeval en de gevolgen daarvan. Slachtoffers en mensen met gelijkaardige ervaring kunnen lotgenoten ontmoeten via deze website.

De informatie op die site vindt u ook in de gids Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval (PDF). U kan die gids gratis bestellen bij Rondpunt: info@rondpunt.be, tel. 03 205 74 80

Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de re-integratie van werknemers na een verkeersongeval. Het document “Werkschrift 3 – Arbeidsrehabilitatie” en “Werkschrift 6 - Net-werkt” zijn in dit kader te vermelden. Daarnaast is samen met het Sociaal Fonds Transport Logistiek (SFTL) volgend document ontwikkeld: Een verkeersongeval … wat dan: een handige brochure van psychosociale opvang na een verkeersongeval.

Meer informatie