13.12.2022

Op 25 september 2022 werd tijdens Green Expo het kwaliteitslabel “GroenGek(l)eurd” voor de professionele tuinaannemer voorgesteld. Het label certificeert tuinaannemers op het vlak van transparantie, vakbekwaamheid, klantvriendelijkheid, sociaal beleid voor werknemers en aandacht voor het milieu.

De vzw Groengekeurd is ontstaan uit de samenwerking tussen het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) en de sectororganisaties voor tuinaannemers. Groengekeurd vzw beheert het lastenboek dat de kwaliteitseisen van het GroenGek(l)eurd certificaat vastlegt, maar de audits worden uitgevoerd door een externe, onafhankelijke controleorganisatie.

In dit artikel vindt u meer informatie over het kwaliteitslabel en andere berichten op deze BeSWIC website over groendiensten.

Over het label

Met dit label willen de 4 partners de professionaliteit en vakbekwaamheid van de sector in de verf zetten. Tegelijk hebben tuinaannemers niet enkel een enorme impact op de grote oppervlakte van de Vlaamse privétuinen, maar ook op de bedrijventerreinen en de vele openbare domeinen die worden aangelegd door professionelen uit deze sector.

De 4 partners voor het lastenboek zijn:

Het label speelt in op de specifieke eigenheden van de ondernemer in de sector tuinaanleg en houdt rekening met de complexiteit van het werken met planten en machines, met medewerkers of zonder, met specialisatie in onderhoud of eerder aanleg.

Het lastenboek bestaat uit een checklist met 5 hoofdstukken (transparantie, vakbekwaamheid, klantvriendelijkheid, sociaal ondernemen en aandacht voor het milieu), waarbij het hoofdstuk transparantie nog onderverdeeld is in bedrijf en verkoop.

Het hoofdstuk “Sociaal ondernemen” bevat 15 vragen:

 • vragen waarbij het niet voldoen aanleiding geeft tot een major non-conformiteit:
  • werknemers krijgen een correcte wettelijke verloning,
  • interne begeleiding medewerkers,
  • bijscholingen en opleidingsplan medewerkers,
  • dossier per medewerker,
  • aanwezig risicoanalyse voor gezondheid en veiligheid,
  • globaal preventieplan en actieplan,
  • werk- en beschermingskledij voor medewerkers,
  • werk- en rusttijden respecteren volgens wettelijke voorschriften,
  • arbeidsreglement en veiligheidsinstructiekaarten,
  • arbeidsverzekering en aangesloten erkende dienst arbeidsveiligheid/preventie;
 • vragen waarbij het niet voldoen aanleiding geeft tot een minor non-conformiteit:
  • onthaalbrochure aanwezig,
  • sollicitatieprocedure en functieprofielen (vanaf 5 medewerkers),
  • jaarlijkse evaluatiegesprekken,
  • motiveren medewerkers,
  • exitgesprekken met medewerkers.

In totaal zijn er 52 vragen, waarvan 30 de omschrijving “major” en 22 vragen de omschrijving “minor” krijgen. Alle majorvragen en 80% van de minorvragen moeten positief beantwoord worden. Het lastenboek bevat ook een toelichting bij de vragen.

De audit duurt ongeveer 2 uur en bestaat uit de controle van een aantal documenten, het steekproefsgewijze bekijken van enkele projectdossiers, een rondgang op de bedrijfssite en een bevraging van de tuinaannemer over beschikbare kennis. Er zijn geen tussentijdse audits en het certificaat is 3 jaar geldig. Wel wordt er jaarlijks bij 10% van de certificaathouders een onaangekondigde audit uitgevoerd. Groengek(l)eurd doet beroep op de onafhankelijke certificatie-instelling CKCert.

Meer informatie:

En de professionele pers berichtte over het label:

Het label wordt ook vermeld in de green deal rond de biodiversiteit van Vlaamse tuinen van de Vlaamse overheid, in punt 10 van de 10 aandachtspunten voor een klimaatbestendige tuin.

Verdere informatie en andere publicaties van PCS (naast het Groengek(l)eurd initiatief), vindt u op de website van PC Sierteelt, in de rubriek Publicaties.

In Wallonië werd er ook een tuinaannemerswedstrijd georganiseerd door het Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité’ (APAQ-W), in samenwerking met de Fédération Wallonne Horticole’ (FWH) en de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG), met als doel de lokale knowhow van tuinprofessionals in de kijker te zetten. De winnaars van de laatste jaren staan vermeld op de website van APAQ-W (in het Frans): Le Concours de l'entrepreneur de jardins de Wallonie.

Nederland kent dan weer het Groenkeur label. De diverse referentiëlen zijn te downloaden op de website van groenkeur, in de rubriek downloads. Het referentieel wordt ook meer en meer gebruikt in openbare aanbestedingen in Nederland. Lees hierover volgend bericht op de website van Groenkeur: Waardering voor Groenkeur-deelnemers in aanbestedingen.

Ook op de Nederlandse website van stad en groen verscheen volgende communicatie:

Berichten op BeSWIC en andere bronnen

Op deze BeSWIC website zijn er nog andere berichten over groendiensten, sierteelt, tuinaannemers en tuinbouw verschenen, die bepaalde risico’s van de sector illustreren:

Daarnaast geven volgende webpagina’s of gidsen (onder andere uit het buitenland) informatie over de risico’s en opleidingen die men kan volgen: