11.03.2022

De Federatie van Cinema’s van België (FCB) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) hebben een proefproject gelanceerd: "Wij ademen cinema!”. Het doel van het project is om de luchtkwaliteit in bioscopen te garanderen. Op die manier probeert de actie burgers gerust te stellen dat men in alle veiligheid kan terugkeren naar de bioscoop.

Methode

Voor de uitvoering van dit proefproject hebben deskundigen van de FOD Volksgezondheid een berekeningsmethode ontwikkeld. De methode maakt het mogelijk het maximum aantal toegestane personen in een bioscoop ("de toegestane capaciteit") te bepalen volgens de barometercriteria. Dit resultaat houdt rekening met de capaciteit van de ruimte en de prestatieniveaus van de ventilatie-en zuiveringssystemen.

Een lijst van de deelnemende bioscopen is beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid: Air quality label in movie theaters: list of participants.

Elke deelnemende bioscoopuitbater codeert, genereert en controleert zijn eigen gegevens en stelt deze ter beschikking van de FOD Volksgezondheid. Deze garandeert op zijn beurt de kwaliteit van het meetinstrument waarmee uitbaters betrouwbare gegevens over de binnenluchtkwaliteit kunnen verkrijgen.

Deze vrijwillige en zelfgestuurde aanpak wordt gewaarmerkt door de poster "Hier zal alleen de film uw adem benemen". Wanneer bezoekers deze poster aan de ingang of muren van een bioscoop zien hangen, weten ze dat ze op hun gemak van de film kunnen genieten.

Het proefproject zal nog worden geëvalueerd vooraleer het naar andere sectoren wordt uitgebreid.

Meer info

Informatiebronnen over ventilatie

Tijdens de coronapandemie

Tijdens de coronapandemie hebben diverse organisaties informatie verschaft over ventilatie.

Hieronder volgt een niet limitatieve lijst van informatiebronnen.

De taskforce ventilatie heeft medio 2021 het belang van ventilatie onder de aandacht gebracht door het opstellen van een ventilatiegids. Dit werd vermeld in dit bericht op deze BeSWIC website: Ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19.

Over deze ventilatiegids van de taskforce was er ook berichtgeving op de Nederlandstalige en Franstalige TV-zenders:

Volgende websites bieden een pagina rond ventilatie:

Binnenklimaat (algemeen)

Ook voor de coronapandemie was er informatie beschikbaar over de binnenluchtkwaliteit op verschillende websites. Hieronder een niet limitatieve lijst:

  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Basiseisen > “Luchtverversing en binnenklimaat”;
  • Leefmilieu.Brussel: de rubriek Binnenlucht > Uw interieur schoonhouden > Ventilatie en natuurlijke verluchting.
  • Het Agentschap Zorg & Gezondheid: in de rubriek Per domein > Preventie > Binnenmilieu;
  • ‘Belgian Society for Occupational Hygiene’ (BSOH): in de rubriek Tools > Fysische agentia > Binnenklimaat.

Luchtzuiveringssystemen

Naast ventilatie en verluchting kan luchtzuivering ook gebruikt worden om verontreinigde lucht te zuiveren. Hierbij zijn wel enkele kanttekeningen te maken.

Het ministerieel besluit van 12 mei 2021 (dat tot 28 november 2021 van toepassing was) verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden, zoals bepaalde UVC-lampen met directe straling en producten die ozon genereren, de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. De Minister van Volksgezondheid kan uitzonderingen toelaten op basis van een advies van de FOD Volksgezondheid.

Fabrikanten zijn verplicht hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. Daarnaast moeten ze een aanvullend dossier indienen als ze communiceren over de doeltreffendheid en onschadelijkheid van hun systemen.

In de horeca-, sport- en evenementensector zijn uitbaters van publieke ruimtes verplicht een actieplan uit te voeren wanneer de CO2-meter aangeeft dat de waarde van 900 ppm CO2 is overschreden. Het actieplan moet alle maatregelen omvatten om de lucht te verversen.

Met het nieuwe Ministerieel Besluit van 23 november 2021 (dat het MB van 12 mei 2021 vervangt en de toepassing verlengt tot 28 mei 2022) zijn er tevens nieuwe bepalingen rond de CADR (“Clean Air Delivery Rate”, geeft het debiet aan gezuiverde lucht per m³/u aan) en het geluidsvermogen.

Meer info op de website van de FOD Volksgezondheid: Verplichtingen voor fabrikanten van luchtzuiveringssystemen.

Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’

Ventilatie blijft ook belangrijk in de nieuwe generieke gids, die op 7 maart 2022 in werking is getreden. Lees hierover volgend nieuwsbericht op de website van de FOD Werkgelegenheid: Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’.

Op 8 maart 2022 organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een webinar over de nieuwe generieke gids. Een video van de presentatie is beschikbaar op de website van het VBO: Nieuwe ‘Generieke gids’ – Handleiding voor toekomstige gezondheidscrisissen.

Op 10 maart 2022 organiseerde de FOD Werkgelegenheid een webinar over de nieuwe generieke gids. Meer informatie hierover op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Webinar KB maatregelen op het werk in geval van een pandemie en de nieuwe generieke gids.

Wie meer informatie wenst over ventilatie kan op 25 april 2022 ook terecht op de studiedag van het Provinciaal Comité ter bevordering van de Arbeid (West-Vlaanderen) in samenwerking met Prebes: Een goede luchtkwaliteit? Meer dan ventileren alleen.