20.08.2012

Update 22/02/2023

De Amerikaanse overheidsinstituten ‘National Institute for Occupational Safety and Health’ (NIOSH) en ‘Occupational Safety and Health Administration’ (OSHA) hebben in 2011 samen een gids ontwikkeld over de veiligheid van nagelpistolen. In de Verenigde Staten van Amerika gebeuren er namelijk jaarlijks duizenden ongevallen met nagelpistolen. De gids “Nail Gun Safety: A guide for Construction Contractors” is een hulpmiddel om dit soort van ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Wat staat er in deze gids?

De publicatie is bedoeld als handleiding voor aannemers, onderaannemers, toezichters en arbeiders in de bouw in het algemeen en voor aannemers in de particuliere woningbouw in het bijzonder. De gids is geïllustreerd met reële voorbeelden uit de praktijk, bespreekt wat er concreet is geweten over ongevallen met nagelpistolen, beschrijft de meest voorkomende oorzaken en biedt zes praktische stappen die aannemers kunnen nemen om ongevallen te voorkomen.

Risico’s bij het gebruik van een nagelpistool

Vooraleer men aan de slag gaat met een nagelpistool is het vooral van belang om de gebruikershandleiding van het gereedschap te lezen. Dit kan al heel wat ongevallen voorkomen. Volgens de Amerikaanse gids zijn er zeven grote risicofactoren die kunnen leiden tot verwondingen met een nagelpistool:

 • onbedoelde dubbele ontlading van nagels
 • onbedoelde ontlading van nagels door het induwen van de veiligheidsklep met de opgespannen trekker
 • indringing van een nagel in een stuk hout
 • afketsing van een nagel bij het raken van een hard oppervlak of een metalen onderdeel
 • het niet raken van het te bewerken oppervlak
 • nagels schieten in een moeilijke positie
 • het omzeilen van het veiligheidsmechanisme

6 preventiemaatregelen

Wanneer aannemers de 6 praktische stappen volgen die in de gids worden voorgesteld, kunnen al heel wat ongevallen worden voorkomen:

 • Gebruik nagelpistolen met volledige sequentiële trekker
 • Voorzie opleidingen
 • Ontwikkel procedures voor het werken met een nagelpistool
 • Voorzie persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Stimuleer rapportering en discussie over ongevallen en bijna-ongevallen
 • Voorzie eerste hulp en medische verzorging

Meer informatie

Over de gids (in het Engels):

Over de gevaren en risico’s van nagelpistolen:

Website van beroepsfederaties (in het Engels):

 • De Amerikaanse ‘International Staple, Nail And Tool Association’ (ISANTA) verenigt bedrijven die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie en de verkoop van deze toestellen. Op hun website vindt u diverse normen en codes, richtlijnen rond veiligheid en ook een video om dit te illustreren: ISANTA
 • Op de website van de National Association of Home Builders (NAHB) de webpagina nailgun safety
 • De Britse beroepsfederatie Power Fastenings Association (PFA)

Over verwondingen

Over normen:

Over ander handgereedschap op deze BeSWIC: Veilig omgaan met schuur- en slijpgereedschappen

Prosafe, de organisatie voor markttoezicht van overheden, heeft in het verleden ook 3 campagnes georganiseerd rond handgereedschappen:

Prosafecampagnes waaraan België heeft meegewerkt, zijn ook vermeld op de website van de FOD Economie met de Belgische resultaten: