11.06.2014

Update 23/01/2023

De Belgische Vereniging Aannemers van Dichtingswerken (BEVAD) heeft een gids “Brandveilig werken bij dakafdichtingswerken” uitgebracht.

Deze gids werd tevens toegelicht op een studiedag in maart 2014 hierover. De aankondiging hiervan is niet meer beschikbaar.

Inhoud van de gids

De gids bevat o.a. volgende hoofdstukken en thema’s:

  • Apparatuur, zoals brander, gasdarm, slangbreukventiel, ontspanner, gasfles en smeltketel
  • Brand, explosiegevaar en vuurvergunning
  • Hechtingsprimer
  • Kledij
  • Blussen van branden
  • Signalisatie
  • EHBO
  • Elektriciteit
  • Verzekeringen

De vuurvergunning is een geschreven document waarmee aan een welbepaalde expliciet genoemde persoon de toelating wordt gegeven om risicohoudende werkzaamheden inzake brand uit te voeren, mits het naleven van een aantal specifiek opgesomde maatregelen. De vergunning kan maar uitgeschreven worden als men ter plaatse is gaan kijken. De gids legt niet op dat bij particulieren een vuurvergunning dient te worden gebruikt. Toch kan dit daar ook aangeraden zijn.

In de gids is er sprake dat er tot 2 uur na het beëindigen van het werk toezicht moet worden gehouden. In de “National Torch Safety Program (PDF)” van de Canadian Roofing Contractors’ Association (CRCA) is er sprake van een veiligheidswacht tot 1 uur na beëindiging van de activiteiten. Voor oudere gebouwen wordt een langere tijd voorgeschreven. Torch safety is ook beschreven in punt 1.5 van de Canadian roofing reference manual. Er is tevens een zelfstudiegids “Roofer Self Study Workbook”.

In die zelfde Canadese gids wordt ook extra de aandacht getrokken bij laswerkzaamheden in de buurt van openingen, waar zowel gassen geëmitteerd worden als gensters van de laswerkzaamheden naar binnen kunnen worden gezogen en op die manier branden kunnen veroorzaken.

De gids van BEVAD is sterk visueel uitgewerkt. Diverse actoren, zoals Constructiv (voorheen NAVB) en Mensura, hebben aan de gids meegewerkt.

In de gids is verwezen naar dit ongeval onder het thema ‘Lessen uit arbeidsongevallen’ op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC: Brandwonden na ontploffing van een vat primer bij het dichten van een plat dak.

De gids is gratis voor de leden van BEVAD. Anderen betalen 15 euro.

Ook in diverse magazines van de diverse stakeholders werd publiciteit gemaakt over de nieuwe gids, zoals in:

Branden op daken

Jaarlijks zijn er vele tientallen dakbranden bij herstellingen op daken.

Met de zoektermen “brand” en “dakwerken” vindt u ook in de Belgische pers en televisie vele berichten hierover. Voorbeeld hiervan is een brand van 12 augustus 2010: Dakbrand bij Pami

Arbeidsinspecteur Stefan Leuckx heeft op 13 februari 2012 voor de brandweer van Lommel een presentatie gegeven waarbij voorbeelden van dakwerkzaamheden worden vermeld.

Maar er zijn ook recentere branden die aan de basis hiervan liggen. Daarnaast kunnen ook droge vogelnesten genoeg zijn om een dak zeer snel in een vuurzee te doen ontvlammen. Dit verklaart alvast Dirk Van Kerckhove van Bevad als reactie op de brand van de stadscampus Universiteit Antwerpen op 6 juli 2022 in het artikel van Gazet van Antwerpen:  Aannemersvereniging over de risico’s van dakwerken na zware brand in Antwerpen: “Inschattingsfout is snel gemaakt”.

In Nederland is er de norm NEN 6050 Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken - Gesloten dakbedekkingssystemen. Volgens enkele specialisten heeft de invoering van deze norm in Nederland het aantal dakbranden gereduceerd. Dit is te lezen in dit artikel van 2016: NEN 6050: zeven jaar na invoering zijn dakbranden geblust.

Meer informatie