28.06.2013

Update 18/10/2022

Containerparken en schroothandelaars mogen om veiligheidsredenen geen gasflessen aanvaarden. Daarom heeft Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences, een specifieke webapplicatie ontwikkeld om industriële gasflessen op een veilige manier door de rechtmatige eigenaar of gasleverancier te laten ophalen. Door die applicatie kunt u de eigenaar van een industriële gasfles gemakkelijk opsporen, zodat die de gasfles bij u kan komen ophalen.

Die webapplicatie is het resultaat van een vrijwillig engagement van de sector, waarbij de leden van Essenscia zich engageerden om hun gasflessen in België op te halen.

De directe link naar de applicatie is: http://cylinders.essenscia.be

Risico’s van gassen

De eigenschappen van de gassen kunnen op diverse vlakken gevaarlijk zijn: brandbaar, ontplofbaar, oxiderend, giftig, corrosief, enz. Bovendien is er voor gassen minder hoeveelheid nodig dan bij vloeibare of vaste stoffen om tot schadelijke effecten te komen.

Daarnaast zijn er ook andere gevaren mogelijk, zoals verbranding bij vloeibaar gemaakte gassen en verstikking.

De gevaren bij het vrijkomen van vloeibaar gemaakte gassen zijn nog eens aangetoond door het dodelijk ongeval op 14 juni 2013. Tijdens het lossen van vloeibare koolstofdioxide kwam dat product vrij. Meer informatie over dat ongeval vindt u in deze berichten:

Zelfs inerte gassen kunnen aanleiding geven tot gezondheidsproblemen.

Gasflessen: risico’s en veiligheidsinfo

Naast de inherente gevaren van de gassen zelf, kunnen ook de recipiënten gevaren inhouden wegens instabiliteit, massa, inertie en druk in de cilinder. De gasflessen kunnen onder invloed van externe omstandigheden, zoals brand, ontploffen. De brokstukken worden dan echte projectielen.

Het ogief, dat is de afgeronde kop van de gasfles, is voorzien van een kleurencode volgens de EN 1089-3 norm en voor het transport o.a. van Kemmlercodes en pictogrammen die gecodeerde informatie over de risico’s geven. De kleuren van de ogieven komen niet altijd overeen met de kleuren van de pictogrammen. Daarnaast bevatten de veiligheidsinformatiebladen of ‘Safety Data Sheets’ (SDS) ook informatie omtrent het omgaan met die gassen.

Dit wordt mooi geïllustreerd door het artikel “gevaren industriële en medische gassen” in Veiligheidsnieuws 198 van Prebes.

Misbruik van gassen

Het inademen van inerte gassen, zoals helium en argon, kan tot nefaste gezondheidseffecten leiden. Bekijk het filmpje die enkele misbruiken van deze inerte gassen illustreren (nieuwsbericht op VTM): Dokters kunnen niets meer doen voor tiener die helium inhaleert.

Daarnaast durven jongeren soms aanstekergas gebruiken als roesmiddel. Dit houdt zowel ontploffings- als gezondheidsrisico’s in.

Bepaalde gassen, al of niet verkregen door diefstal, worden ook gebruikt als basisgrondstoffen bij de productie van synthetische drugs.

Preventiemaatregelen

De ‘European Industrial Gases Association’ (EIGA), de Europese federatie van de industriële gassen, heeft op haar website (www.eiga.eu/) diverse codes van goede praktijk beschikbaar. Daarnaast bevat de website ook leerrijke lessen en sensibilisatiemateriaal.

Meer info