13.02.2023

In een nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19 geeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een overzicht van enkele initiatieven die inzake organisatie, zorgactiviteit, financiering en kwaliteit werden genomen in het kader van de COVID-19-pandemie. Daarnaast deelt de FOD Volksgezondheid enkele kerncijfers omtrent COVID-19.

De publicatie, die de periode van maart 2020 tot en met oktober 2022 bestrijkt, is opgedeeld in 4 hoofdstukken waarin enkele taken van de FOD Volksgezondheid tijdens de coronapandemie verder worden toegelicht.

De publicatie kan via volgend bericht op de website van de FOD Volksgezondheid worden gedownload: Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19.

Deze nieuwe publicatie is een update van de vorige Blikvanger Gezondheidszorg covid-19, die de periode maart 2020 - juni 2021 bestreek. Hierover verscheen volgend bericht op de blog van deze BeSWIC website: Blikvanger gezondheidszorg – COVID-19.

Hoofdstukken Blikvanger

Organisatie

In het hoofdstuk “Organisatie” wordt allereerst een overzicht weergegeven van de verschillende overlegorganen en crisiscellen die in het kader van de COVID-19-pandemie werden opgericht. Daarnaast wordt een omschrijving gegeven van enkele centra die werden opgericht in functie van het bestrijden van de COVID-19-crisis en enkele systemen die werden ingezet om de burger te informeren omtrent COVID-19, zoals het online gezondheidsportal mijngezondheid.be.

Vele van de namen en afkortingen zijn de meesten niet onbekend:

  • de strategische- en beleidsorganen: de nationale veiligheidsraad, het overlegcomité, de interministeriële conferentie volksgezondheid en het federaal coördinatiecomité;
  • de wetenschappelijke groepen: de ‘Risk Assessment group’ (RAG), de ‘Risk Management Group’ (RMG) en het wetenschappelijk comité corona;
  • de operationele crisiscellen: operationele cel, socio-economische cel, ‘Economic Risk Management Group’ (ERMG), informatiecel, juridische cellen, internationale cel en de diverse taskforces.

Enkele groepen zijn niet meer actief, zoals het regeringscommissariaat corona, de evaluatiecel (Celeval), de groep van experts voor managementstrategie van covid-19 (GEMS) en de groep van experts die belast is met de exitstrategie (GEES).

Zorgactiviteit

In het hoofdstuk “Zorgactiviteit” wordt een overzicht gegeven van de acties die het comité ‘Hospital & Transport Surge Capacity’ (HTSC) heeft ondernomen. Er worden ook enkele vaststellingen weergegeven over de invloed van de pandemie op de dringende hulpverlening en de ziekenhuisverblijven in algemene psychiatrische ziekenhuizen in 2020.

Financiering en Kwaliteit

In de hoofdstukken “Financiering” en “Kwaliteit” worden enkele initiatieven toegelicht die gedurende de pandemie werden genomen in het kader van deze onderwerpen. Zo wordt er dieper ingegaan op de financiële steun die de overheid gaf aan ziekenhuizen en zorgverleners en wordt een overzicht gegeven van enkele specifieke maatregelen.

In het kader van het Psychosociaal Interventieplan (PSIP) werd omwille van de COVID-19-pandemie een psychosociaal coördinatiecomité (PSCC) opgericht door de FOD Volksgezondheid.

De doelstelling van dit comité is om vertegenwoordigers van alle betrokken diensten en instanties samen te brengen, een gezamenlijke strategie af te spreken en als één team samen te werken om een psychosociaal hulpaanbod op poten de zetten. Via het PSCC wilde men initiatieven afstemmen op elkaar zodat steeds dezelfde boodschap werd gecommuniceerd én de acties in elkaar en niet naast elkaar zouden doorlopen.

Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid: COVID-19 & Psychosociale ondersteuning.

Generieke gids FOD Werkgelegenheid

In mei 2022 eindigde de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen. Toch kan de Generieke Gids ook nu nog als inspiratiebron dienen voor het nemen van de nodige maatregelen om virusoverdracht tegen te gaan. De generieke gids is raadpleegbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Generieke Gids Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie (PDF, 6,97 MB).

Andere Blikvangers Gezondheidszorg

Momenteel zijn er 5 Blikvangers gepubliceerd rond volgende thema’s:

  • Algemene ziekenhuizen
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Dringende, medische en psychosociale hulpverlening
  • Gezondheidszorgberoepen
  • COVID-19

Deze publicaties zijn beschikbaar op de website “Naar een gezond België”, in de rubriek Blikvanger gezondheidszorg.

Over de Blikvanger Dringende, medische en psychosociale hulpverlening verscheen volgend bericht op de blog van deze BeSWIC website: Dringende, medische en psychosociale hulpverlening in cijfers.