06.10.2017

Er worden in België elke dag vijf bouwwerven stilgelegd omwille van onveilige omstandigheden. Dat aantal blijft stabiel maar onrustwekkend is dat het aantal controles met een kwart is gedaald. De bouwsector is zelf voorstander van meer controles.

Uit cijfers van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk blijkt dat er vorig jaar 1.417 werven werden stilgelegd, wat neerkomt op vijf à zes werven per dag. Een paar jaar geleden lag het aantal nog op 1.606, maar toen werd er wel meer gecontroleerd. Zo waren er in 2013 nog 14.672 controles. Dat aantal viel in 2016 terug tot 10.627.

Het aantal dodelijke ongevallen daalt overigens amper. In 2011 kwamen er acht bouwvakkers om het leven, vorig jaar zes. De bouwsector betreurt de inkrimping van het aantal controles. “Iedereen moet de Belgische wetgeving naleven. We stellen vast dat heel wat buitenlandse bedrijven die wetten aan hun laars lappen en onvoldoende investeren in veiligheid. Zo wordt onveilig werken een vorm van oneerlijke concurrentie”, zegt Frederik Bronckaerts van de Confederatie Bouw.

Het aantal ongevallen in de bouw daalt wel. Van 20.164 in 2011 naar iets meer dan 14.000 in 2015. “Maar het zijn vooral de lichtere ongevallen die dalen. De ernst van de ongevallen neemt toe”, zegt Bronckaerts.

(Bron: Knack VIP – 4 oktober 2017)