16.01.2014

Het gebruik van asbestvezels is verboden, maar u vindt die kankerverwekkende vezels nog terug in veel bouwwerken. Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft een dossier uitgegeven met voorzorgsmaatregelen, een fotocatalogus, de meest voorkomende vervangingsvezels en praktische aanbevelingen bij het omgaan met asbesthoudende materialen.

In dat NAVB dossier nr. 139 wordt in detail beschreven hoe u te werk moet gaan op een werf waar er asbest aanwezig zou kunnen zijn, welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen voor u begint te werken en wat u best doet als u asbest ontdekt. Een fotocatalogus met de meest voorkomende producten die asbest bevatten, helpt u om verdachte materialen te herkennen. Dit dossier is herwerkt in Constructiv dossier nr. 150.

In het tweede gedeelte komen de meest voorkomende vervangingsvezels aan bod. Waar het isolatiemateriaal ‘minerale wol’ beperkt toxisch blijkt, moeten bij de verwijdering van materialen die vuurvaste keramische vezels bevatten, dezelfde preventiemaatregelen worden toegepast als bij asbestverwijdering. Het dossier bevat specifieke praktische aanbevelingen bij contact met de verschillende vezels.

Raadpleeg of bestel het dossier 150 op de website van Constructiv: Asbest en vervangingsvezels