20.09.2011

Update 23/02/2023

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft in zijn reeks NAVB dossiers een nieuwe publicatie over afbraakwerk uitgegeven. Dat dossier wil enkele risico’s bij de studie- en uitvoeringsfase in de aandacht brengen. Ondertussen is NAVB omgedoopt tot Constructiv.

Inhoud van het dossier

Het dossier behandelt thema’s, zoals: nutsleidingen, gevaarlijke producten, stabiliteit van constructies, sloopplan, signalisatie en veiligheidscoördinatie. Ook gewestelijke materies komen aan bod, zoals een afvalplan met een beperkt overzicht van deze gewestelijke regelgeving. Ten slotte verneemt u in het dossier meer over enkele verplichte meldingen en vergunningen.

Risico’s

De risico's zijn ingedeeld volgens de MUOPO-systematiek (Mens, Uitrusting, Omgeving, Product, Organisatie).
De sector van de sloopwerken scoort gemiddeld hoog, zowel op frequentiegraad als op werkelijke ernstgraad en globale ernstgraad.

Hoe te verkrijgen?

Op de website van buildingyourlearning kunnen alle publicaties van Constructiv (voorheen NAVB) geconsulteerd worden: Constructiv dossier 129 Afbraakwerken.

Meer info over afbraakwerken

Raadpleeg de webstek van:

Enkele Franse documenten:

De resultaten van de campagne slopen in Nederland uit 2012 zijn niet meer beschikbaar.