08.06.2015

Update 12/07/2023

De vakorganisatie Nautilus roept op tot actie naar aanleiding van de vele dodelijke ongevallen bij het betreden van besloten ruimten aan boord van schepen. In de maand april 2015 waren er ten minste 11 doden bij dergelijke ongevallen gerapporteerd. Eén dode aan boord van een schip dat pellets vervoerde, vier doden in Denemarken en 3 doden op 11 april 2015 in de Antwerpse haven.

Lees er meer over op de website van:

Ongeval in de Antwerpse haven op 11 april 2015

Op 11 april 2015 kwamen 3 havenarbeiders om het leven in de laadruimte van een kolenschip (meer bepaald petcoke). De drie zouden na het lossen van het schip het ruim schoonmaken. Pogingen om de drie te reanimeren, mislukten.

Meer informatie daarover in deze berichten:

Eerste onderzoeksresultaten geven aan dat de zuurstof- en gasconcentraties in deze ruimte niet waren gemeten. Meer info in dit nieuwsbericht: Kapitein verantwoordelijk voor dood havenarbeiders

Ongevallen bij betreden van besloten ruimten op schepen

In vele sectoren, zoals de chemie, landbouw, bouw, enz. zijn er activiteiten waarbij risico’s van het betreden van besloten ruimten voorkomen. Ook op schepen moet men de nodige voorzorgen nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nieuwe strengere bepalingen van de International Maritime Organization (IMO) zijn daarover sedert 1 januari 2015 in voege. Ook sensibilisatiemateriaal is erover verspreid.

Meer info:

Ongevallen op schepen, zoals ongevallen in besloten ruimten, kan men soms vrijwillig melden op websites van bepaalde organisaties zoals het Mariner’s Alerting and Reporting Scheme (MARS).

Nog meer informatie over ongevallen met besloten ruimten op andere websites:

Deze artikels of studies vermelden enkele algemene dodelijke ongevallen op schepen en de lessen die we eruit kunnen leren:

Enkele richtlijnen rond betreden van besloten ruimten op schepen

Diverse organisaties in de scheepvaart hebben allerlei publicaties met toelichtingen uitgebracht. Hieronder een niet limitatieve lijst:

Reinigen van OBO-schepen

De ‘Oil, Bulk & Ore’ (OBO) schepen zijn in staat om deze 3 types cargo’s te vervoeren: olie, bulkgoederen en ertsen. Bij de overgang van de ene naar de andere lading moet men de cargoruimtes reinigen. Voor de controle op deze reiniging moet men deze opslagruimtes betreden. Dat gebeurt volgens de hierboven vermelde principes.

Publicaties rond reinigen van cargo’s:

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC-code)

Niet enkel het reinigen met het betreden van besloten ruimten, maar ook de lading zelf kan bepaalde risico’s inhouden. In de IMSBC-code is er sprake van 3 groepen. Steenkool (en petcoke) en houtpallets worden in groep B ingedeeld, omdat ze kunnen reageren en gassen vrijzetten.

Publicaties over petroleumcoke:

De meest gevaarlijke lading zijn nikkelertsen. Zij kunnen gedurende de scheepsreis vloeibaar worden en worden in groep A ingedeeld. In 2010-2011 gaf dit aanleiding tot het verlies van 4 bulkschepen. Recent zijn er ook specifieke schepen daarvoor gebouwd. Lees dit bericht daarover: Eerste schip voor veilig vervoer van "gevaarlijkste lading ter wereld".

De International Federation of Inspection Agencies (IFIA), ondertussen gefusioneerd met de TIC-council, heeft over het vochtgehalte in dit soort cargoes in 2017 een richtlijn uitgevaardigd. 

Vermeldenswaardig zijn volgende globale publicaties:

Parlementaire vragen

Rond havenarbeid, veiligheid in havens en begassingen, al of niet naar aanleiding van ongevallen of incidenten, zijn in het verleden diverse parlementaire vragen gesteld.

Enkele voorbeelden op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC:

Meer informatie