18.05.2018

Zowel in een bedrijfscontext als in een privésituatie als patiënt komt men niet alleen in contact met de huisarts of specialist, maar krijgt men ook te maken met een expertisearts, zoals een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, een adviserend arts van het ziekenfonds, een controlearts. Buiten die expertiseartsen die in het algemeen wel gekend zijn, is er nog de RIZIV-arts, de verzekeringsarts, CARA-arts, de arts van de FOD Sociale Zekerheid.

Een goede verstandhouding tussen arts en patiënt, gebaseerd op rechten en plichten, is cruciaal. Dat geldt ook voor de relatie tussen de patiënt en de expertisearts.

Met de expertiseartsen heeft de patiënt echter niet dezelfde vertrouwensrelatie als met de huisarts of specialist. Ze werken in dienst van de werkgever of een verzekeringsinstelling.

Een expertisearts moet zeggen voor wie hij werkt en wat zijn opdracht is, maar dat wordt wel eens vergeten. De patiënt heeft zijn eigen zorgen en denkt er niet altijd aan om het te vragen. Hij weet niet precies wie voor hem staat, hoe de procedure verloopt, wat hij moet vertellen en wat hij beter niet zegt.

Daarom heeft het Vlaams Patiëntenplatform deze brochure uitgebracht: Wie is wie? De expertiseartsen en hun opdracht (PDF, 2,01 MB).

In de brochure wordt er duidelijk uitgelegd:

  • wie de expertiseartsen zijn en wat hun opdracht is;
  • wat de procedures zijn;
  • hoe een patiënt zich kan laten ondersteunen.