30.10.2020

De gezamenlijke werkgroep “Shutdowns” van de Belgische sectorale werkgeversorganisaties Agoria en Essenscia ontwikkelt over een aantal thema’s ervaringen en goede praktijken. Eerste in de rij is de code van goede praktijk “Werkvoorbereidingsdossiers voor stilstanden”, waarin begrippen en een minimum aan informatie voor specifieke taken worden gedefinieerd.

Binnen o.a. de petrochemische, chemische en farmaceutische industrie vinden regelmatig geplande stilstanden plaats waarbij dan de nodige werken die enkel als de fabriek stilligt, kunnen worden uitgevoerd. Deze stilstanden worden gemeenzaam ‘stops’, ‘shutdowns’ of ‘turnarounds’ genoemd. Tijdens deze stops wordt een veelvoud aan externe medewerkers (dienstverleners, contractoren) ingezet om deze taken uit te voeren.

Meer info daarover en download het document op de website van:

De code werd op 28 september 2020 gepresenteerd tijdens een digitale webinar. Een samenvatting van het ronde tafelgesprek tussen contractoren en asset owners is beschikbaar op de website van Agoria: Veilige en kwaliteitsvolle shutdowns: trends en innovaties.

Inhoud van de code ‘Werkvoorbereidingsdossiers voor stilstanden'

De code start met een voorwoord, inleiding, leeswijzer en een vermelding wie aan de code heeft samengewerkt. 34 begrippen worden gedefinieerd. Daarnaast komen de algemene punten aan bod waarmee men bij de werkzaamheden rekening moet houden. Er is een oplijsting van minimuminhoud en goede praktijken voor de werkvoorbereiding van specifieke taken, informatie en handelingen. Er wordt gefocust op de inhoud en niet op de vorm.

De code geeft een minimum aan informatie voor de volgende specifieke taken:

 • op moment aantrekken (torquing);
 • on site machining;
 • E&I werkzaamheden;
 • kraanwerkzaamheden;
 • rigging;
 • revisie kleppen / veiligheidsventielen;
 • mechanische montagewerkzaamheden;
 • toren- of kolomwerkzaamheden;
 • revisie/herstelling Rotating equipment;
 • piping (las- en pijpfitter-)werkzaamheden;
 • industriële reinigingswerken;
 • catistwissel;
 • stellingbouw;
 • isolatiewerken;
 • elektrische tracing.

Andere codes van goede praktijk van Agoria en andere organisaties

Agoria heeft nog 5 andere codes van goede praktijk ontwikkeld:

 • Hoe een asbestinventaris ter beschikking stellen (editie 2008)
 • Werken met vuurvaste keramische vezels (editie 2010)
 • Code voor werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties (editie 2012)
 • Code werken in besloten ruimtes (editie 2015)
 • Beheersing van blootstelling bij technische interventies (editie 2017)

Ze zijn beschikbaar op de website van Agoria: Codes van goede praktijk.

Hierover zijn er de volgende berichten op deze website:

Ook andere organisaties hebben codes van goede praktijk opgesteld. Lees hierover volgende berichten op deze website:

Ook voor de Awards van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk worden er goede praktijken uitgewisseld. Lees hierover volgende berichten op deze website:

Ook tijdens de coronaperiode was er een oproep naar goede praktijken. Lees hierover dit artikel op deze website: COVID-19 - Goede praktijken.