27.08.2015

Update 12/07/2023

Op 7 april 2013 stierven 7 personen bij het betreden van besloten ruimten in een brouwerij van Corona bier in Mexico tijdens reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Twee jaar ervoor was er ook een dode bij een wijnboer in de Napavallei in Californië en een dode in een brouwerij in Duitsland, telkens bij het betreden van besloten ruimten.

Nieuwsberichten over de 7 doden in Mexico:

Nieuwsbericht over het dodelijk ongeval in Duitsland: Brauerei-Mitarbeiter stirbt in Bierkessel

Risico’s in de brouwerijsector

Het betreden van een besloten ruimte in de drankensector, al of niet gecombineerd met typische gassen die gevormd kunnen worden in het proces of accidenteel kunnen vrijkomen, is één van de risico’s. Lees hierover deze artikels, presentaties en codes van goede praktijk voor de brouwerijsector:

Daarnaast zijn er ook de typische hygiëneregels en de ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’ (HACCP) regels die in België in de sectorgidsen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) zijn neergeschreven. Enkele voorbeelden:

Artikels over de preventie van andere risico’s in die sector:

Tenslotte kan men ook door biervaten verpletterd worden tijdens het lossen. Het volgend dodelijk ongeval in 2015 in Frankrijk illustreert dit:

Door de Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FeBeD) is er een specifieke veiligheidskaart uitgewerkt voor het veilig werken met koolstofdioxide in de horeca (oa tapinstallaties).

Zeer grote distilleerderijen hebben zelfs genoeg ontvlambare producten om ze als Seveso bedrijf te catalogeren.

Risico’s met CO2 en andere gassen

Koolstofdioxide kan tijdens de fermentatie vrijkomen. De grenswaarde van CO2 in België bedraagt 5000 ppm en een kortetijdswaarde van 30000 ppm.

Artikels over de risico’s van CO2:

Daarnaast kunnen er andere gassen door lekken vrijkomen, bijvoorbeeld uit koelkringen die met ammoniak worden gevoed. Op 27 september 2011 vond er bij de ontmanteling van een oude koelinstallatie een ammoniaklek plaats in de brouwerij Belle-Vue in Sint-Pieters-Leeuw: ammoniaklek bij Brouwerij Belle Vue

Zoals reeds hierboven vermeld is er door FeDeB een specifieke veiligheidskaart uitgewerkt voor het veilig werken met koolstofdioxide in de horeca.

Op 14 juni 2013 was er in de Antwerpse haven een dodelijk ongeval tijdens het lossen van vloeibare koolstofdioxide waarbij dat product vrij kwam. Meer informatie over dat ongeval in deze berichten:

Websites over besloten ruimten

Diverse organisaties hebben overzichtspagina’s over besloten ruimten of artikelen met een overzicht van ongevallen die over meerdere jaren zijn voorgevallen:

Ook worden er soms sensibiliseringscampagnes gehouden naar aanleiding van die ongevallen. Een voorbeeld is het programma in de staat Californië van de Verenigde Staten: Confined Space Emphasis Program

Tenslotte wordt de Amerikaanse norm NFPA 350 van de ‘National Fire Protection Association’ voor het veilig betreden van besloten ruimten in 2016 herzien. Meer info: NFPA 350: Guide for Safe Confined Space Entry and Work

Meer informatie