31.03.2022

De levering en verwerking van stortklaar beton vergen een goede communicatie tussen de betonleverancier en de aannemer. Dit is de beste garantie voor veilig, vlot en kwalitatief werk. De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) en Fedbeton hebben daarom een charter opgesteld met aanbevelingen voor bouwplaatsen.

Dit artikel bevat informatie over het charter en verwijst door naar berichten over Fedbeton, andere organisaties met charters en de webpagina voor de bouwsector op de FOD Economie. Tenslotte wordt de link gelegd met het koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Charter: 4 pijlers

Het charter bevat aanbevelingen voor betonleverancier en aannemers, verdeeld over 4 pijlers:

 • Communicatie en organisatie: communiceer tijdig vóór het begin van de werken.
 • Veiligheid: respecteer de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats.
 • Kwaliteit: kies voor beton met het BENOR-certificaat.
 • Milieu: beperk de ecologische voetafdruk.

Men onderscheidt 8 onderliggende veiligheidsaspecten:

 • De levering en verwerking van stortklaar beton vergen het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
 • Betonmixers en betonpompen zijn zware bouwplaatsmachines (tot 44 ton). Zij kunnen zich eventueel verplaatsen op de bouwplaats, op een ondergrond die deze belasting kan dragen. Bij verpomping worden er drukverdeelplaten gebruikt.
 • Als de weg of het openbaar domein moeten worden ingenomen, voorziet de aannemer in de vereiste vergunningen en de gepaste signalisatie.
 • De betoncentrale garandeert dat de betonmixers en betonpompen beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en regelmatig technisch worden gecontroleerd. De betonpompen beschikken over een Sigmacert-attest of gelijkwaardig.
 • Beton leveren met een betonpomp (of mixer-pomp) in de nabijheid van hoogspanningslijnen brengt specifieke risico’s met zich mee. De aannemer dient de nabijheid van hoogspanningslijnen aan de betoncentrale te melden bij de bestelling van het stortklaar beton.
 • Bij het terugpompen van restbeton in de betonmixer mag niemand zich in de veiligheidszone aan de achterkant van de betonmixer bevinden.
 • Terugkubelen in de betonmixer is verboden. De manipulatie van de kubel is een risicovolle handeling en moet dus in optimale veiligheidsomstandigheden worden uitgevoerd.
 • De levering en verpomping van het beton worden onder veilige omstandigheden uitgevoerd. Als dat niet het geval is, kunnen deze worden stopgezet.

Het charter kan op de websites van beide organisaties gedownload worden:

Dit charter werd op 8 oktober 2020 gepresenteerd op de beurs Technimat. Bekijk de Powerpoint van de presentatie van die dag op de website van Fedbeton: Techni-Mat 2020: Presentatie charter Fedbeton - Faba (PDF, 1,81 MB).

Daarnaast werden de 8 veiligheidsaspecten nogmaals benadrukt in dit bericht op de website van Fedbeton: Veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats.

Ook in de vakpers kwam het charter aan bod, zoals in dit bericht op de website van GWW Bouw: Een Charter voor het stortklaar beton.

Verder bestaat er een publicatie rond 10 aanbevelingen om stortklaar beton te bestellen en te plaatsen, dat raadpleegbaar is via de website van Fedbeton: 10 aanbevelingen om stortklaar beton (SB) te bestellen en te plaatsen (PDF, 769 KB).

Het Franse ‘L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction’ (UNICEM) heeft in 2021 een gelijkaardig charter opgesteld met 2 pijlers, om de kwaliteit te bevorderen en om veiligheidsattitudes te versterken. Meer informatie hierover is beschikbaar in het Frans op de website van UNICEM: La Réunion: une charte Bonnes Pratiques entre fournisseurs et utilisateurs de BPE.

Andere artikels over Fedbeton en beton

Over Fedbeton, betonpompen en risico’s van prefab betonnen elementen zijn in het verleden al enkele artikels op beswic verschenen. Hieronder enkele voorbeelden:

Fedbeton heeft met Sigmacert een keurmerk opgesteld rond het correct onderhouden van betonpompen. Meer informatie in volgende flyer op de website van Fedbeton: Het Veiligheidskeurmerk SIGMACert (PDF, 858 KB).

Daarnaast zijn er de veertien beeldende veiligheidsaffiches met specifieke risicovelden van de stripfiguur Benny Beton, die deel uitmaakte van de campagne “Lever veilig”, die Fedbeton samen met Contstructiv voerde in 2013, en in 1 document kunnen worden gedownload op de website van Fedbeton: Veiligheidposters (PDF, 16,2 MB).

De beelden van de campagne “Lever veilig” uit 2013 van Constructiv met de stripfiguren Pol Pallet en Benny Beton zijn verwerkt in 11 preventieaffiches van Constructiv en beschikbaar op de website Building Your Learning:

Vier strips van de campagne “Lever veilig” worden ook vermeld op pagina 8, 10, 12 en 14 van Constructiv Info 2013-3: constructiv info 2013-3 (PDF, 8,26 MB).

Ook Febelcem heeft zijn leden gesensibiliseerd met volgende flyers:

Verder sensibiliseert Elia, de transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet, om met diverse soorten materieel, zoals betonpompen, niet te dicht te komen bij bovengrondse hoogspanningsleidingen. Lees hierover volgend bericht op de website van Elia: Werken in de buurt van hoogspanning.

Punt 6.4.13 in volgende publicatie van Elia is hierbij relevant: Werken met betonmixers en -pompen in de AVIP-procedure (PR005) (PDF, 5,63 MB).

Het Canadese Worksafe BC heeft een webpagina over “concrete pumpers”.

Andere organisaties die (veiligheids)charters hebben gemaakt

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al diverse artikels verschenen over charters in andere sectoren. Hieronder enkele voorbeelden:

Informatie over bouwproducten

Op de website van de FOD Economie zijn er voor de bouwsector specifieke pagina’s die een preventieadviseur kunnen interesseren:

Meer informatie

op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.