20.01.2022

De Global Shippers Alliance (GSA), de Internationale Wegtransport Unie (IRU), die de wegvervoersondernemingen vertegenwoordigt, en de International Transport Workers’ Federation (ITF), die de chauffeurs vertegenwoordigt via hun vakbonden, hebben een charter opgesteld voor de ontvangst van chauffeurs op de laad- en losplaatsen van bedrijven. Het charter is gebaseerd op het beginsel van wederzijds respect en bevat een reeks verbintenissen voor verladers, vervoerders en chauffeurs.

In dit artikel wordt uitleg gegeven over dit charter, andere instrumenten voor het veilig behandelen van specifieke goederen (SULID bij chemische stoffen en de gids van Association of European Vehicle Logistics), de campagne valrisico’s van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) en de dag van de vrachtwagenchauffeur. Er wordt tenslotte verwezen naar een aantal artikels over arbeidsomstandigheden bij chauffeurs.

Charter

De omstandigheden waaronder vrachtwagenchauffeurs op hun laad- en losplaats worden ontvangen, laten vaak te wensen over. Met een charter dat door drie organisaties is ondertekend, zal worden getracht hierin verbetering te brengen in alle sectoren.

De verladers verbinden zich er bijvoorbeeld toe te zorgen voor correcte en goed onderhouden ontvangstfaciliteiten (beveiligde parkeergelegenheid, sanitair, rustlokalen, enz.), maar ook alles in het werk te stellen om onnodig tijdverlies te voorkomen, voldoende en opgeleid personeel ter beschikking te stellen voor het laden of lossen, of bij de organisatie van het werk rekening te houden met de rij- en rusttijden.

De vervoerders verbinden zich ertoe hun chauffeurs te voorzien van conforme uitrusting, een adequate opleiding en volledige informatie over de gevolgen die de vervoersopdrachten zullen hebben voor hun rij- en rusttijden.

Tenslotte verbinden de chauffeurs zich ertoe de hun ter beschikking gestelde voorzieningen met eerbied te gebruiken, de door het personeel ter plaatse gegeven instructies op te volgen en het personeel in kennis te stellen van eventuele overschrijdingen van de rijtijden.

Dit charter werd vanaf medio 2021 in alle Europese landen ingevoerd door de verenigingen die lid zijn van de drie ondertekenaars. De inhoud van het charter is beschikbaar in 16 talen, waaronder het Engels en het Frans, via de website Support our drivers, in de rubriek Charter:

Meer informatie is ook beschikbaar in volgende nieuwsberichten:

Op 19 november 2019 lanceerde de ITF ter gelegenheid van wereld toiletdag een “sanitation charter” voor fatsoenlijke toiletten en sanitaire voorzieningen voor transportmedewerkers. Lees het communiqué in het Engels hierover op de website van de ITF: Toilet rights are human rights: Transport Workers’ Sanitation Charter. De ITF heeft nadien ook een toolkit opgesteld welke beschikbaar is op de website https://sanitation.itfglobal.org/.

In volgend bericht op deze BeSWIC website werd ook al de aandacht getrokken op veilig en hygiënisch uitgeruste parkings: Transportbond ijvert voor veilige en hygiënisch uitgeruste parkings.

Instrumenten voor het veilig behandelen van specifieke goederen op verlaadplaatsen

Naast het hogervermelde charter dat bruikbaar is voor alle sectoren, zijn er voor andere specifieke sectoren of toepassingen nog andere meer concrete invullingen gebeurd, zoals SULID en andere gidsen voor het veilig verladen van gevaarlijke stoffen. Verder is er ook een gids voor het veilig verladen van auto’s door de Association of European Vehicle Logistics.

Site (Un)Loading Information Document (SULID) en andere gidsen

SULID is in 2011 tot stand gekomen in samenwerking tussen de ‘European Chemical Industry Council’ (CEFIC), de ‘European Chemical Transport Association’ (ECTA) en de ‘European Association of Chemical Distributors’ (FECC) en is beschikbaar in 4 talen.

Het document bevat alle praktische (technische en veiligheidsgerelateerde) informatie over de verlaadplaats van chemische stoffen in combinatie met de beschermende en preventieve maatregelen. SULID bevat geen risicobeoordeling, maar is een uitstekend uitgangspunt om de (potentiële) risico's in kaart te brengen en geeft een duidelijk beeld van de bestaande situatie.

SULID is beschikbaar voor drie verschillende soorten verlaadplaatsen:

  • Bulk vloeistoffen
  • Bulk vaste stoffen
  • Verpakte goederen

De relevante documenten kunnen via de website van CEFIC in het Engels worden gedownload:

Andere initiatieven

In de transportsector heerst er al een tijdje een tekort aan chauffeurs. Eén van de manieren om dit tekort te verhelpen, is een efficiënter gebruik van de tijd van de chauffeurs door de wachttijden op laad- en losplaatsen te verminderen.

Ook een meer respectvolle behandeling van de chauffeurs op verlaadplaatsen zal de aantrekkelijkheid van het chauffeursberoep vergroten. Daarom werd door hogervermelde organisaties volgende publicatie gemaakt, die in het Engels kan worden nagelezen op de website van CEFIC: How to reduce time spent by drivers on site and improve their treatment Recommendations for loading and unloading sites (PDF, 768 KB).

Een deel van deze richtlijn rond chauffeurstekort is in 2020 aangepast. Meer informatie hierover in het Engels in volgende documenten:

Tenslotte heeft ECTA ook gewezen op de gevaren tijdens de winter in dit nieuwsbericht in het Engels: Safe loading and unloading in winter.

Vervoer van wagens

De logistiek van afgewerkte voertuigen is een zeer gespecialiseerde sector van de transportindustrie, die een nauwgezette en toegewijde opslag en transport vereist. De ‘Association of European Vehicle Logistics’ (ECG) heeft een gids in 13 talen uitgewerkt over hoe men zich best aanbiedt en hoe het boven- en onderdek van de vrachtwagen veilig kan geladen worden.

De gidsen kunnen worden gedownload op de website van de ECG, via de rubriek Health & Safety: ECG Richtlijn voor veilig laden (PDF, 31,8 MB).

Campagne valrisico’s bij verladingen van de AD TWW

In de loop van 2019 tem 2020 heeft de AD TWW in diverse sectoren een campagne gedaan rond valrisico’s bij verladingen.

De resultaten hiervan zijn toegelicht in diverse fora, waaronder Essenscia: Online Process Safety Academy workshop: Werken op hoogte bij laden en lossen.

Op deze BeSWIC website verscheen ook volgend bericht rond veilig werken op hoogte in de logistieke sector: Veilig werken op hoogte in de chemische logistieke sector.

In hoofdstuk 5 van het eindwerk van ir. Pieter Bolle van de Regionale Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van West-Vlaanderen worden ook de valrisico’s besproken bij de verlaadplaatsen in de veevoedersector: Welzijn van werknemers in de veevoedersector (PDF, 9,17 MB).

Een mooi en globaal overzicht rond werken op hoogte in de transportsector wordt gegeven in volgend artikel in het Engels op de website van Transport Engineer: Working at height on tankers and car transporters.

Dag van de vrachtwagenchauffeur

Vrachtwagenchauffeurs zijn een onmisbare schakel in onze economie. Dat hun job niet gemakkelijk is, ondervinden ze zelf dagelijks in het verkeer: ellenlange files, bouwwerven die de mobiliteit verstoren, verkeersagressie, Just in Time-delivery, ... Toch doen vrachtwagenchauffeurs elke dag opnieuw hun uiterste best om de vracht veilig op zijn bestemming te krijgen.

Jammer genoeg komen vrachtwagenchauffeurs meestal negatief in het nieuws, bijvoorbeeld wanneer er een ongeval gebeurt. In meer dan 270 bedrijven, logistieke centra, winkels en bouwwerven waar chauffeurs op 9 december 2021 gingen laden of lossen, wachtte hen een warm welkom en werden ze in het zonnetje gezet.

Meer informatie hierover op de website van de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (FEBETRA): Dag van de vrachtwagenchauffeur: meer dan 270 bedrijven zetten vrachtwagenchauffeurs in de bloemetjes.

Bezoek dedagvandevrachtwagenchauffeur.be voor meer informatie over de verschillende acties.

Ook de beroepenfilm van de VDAB over vrachtwagenchauffeur op YouTube geeft een goed beeld over het beroep.

Diverse artikels op BeSWIC rond arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs

Vrachtwagenchauffeurs komen in contact met diverse risico’s. Op deze BeSWIC website zijn er in het verleden diverse berichten verschenen over chauffeurs en de transportsector, die enkele van deze risico’s te illustreren. Hieronder enkele voorbeelden: