28.05.2014

Op 6 mei 2014 heeft de Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, Servais Verherstraeten, een Charter voor duurzame samenwerking afgesloten met meerdere beroepsfederaties uit de vastgoedsector. Zowel de Regie der Gebouwen als de betrokken beroepsfederaties drukken in het Charter hun gemeenschappelijke visie en engagement uit om in de toekomst op een meer duurzame manier samen te werken.

Inhoud van het Charter

Met het afsluiten van het Charter wenst de Regie de kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende federaties en hun leden te verbeteren. Het maakt ook deel uit van het integriteitsbeleid van de Regie der Gebouwen.

Naast de integriteit komen ook andere thema’s aan bod, zoals het naleven van de reglementering en de concurrentieregels, het correct omgaan met vertrouwelijke informatie, de veiligheid op de werven, de invoering van duurzaamheids- en ecologische criteria bij de gunning van opdrachten, de invoering van sociale clausules, het verhogen van de klantvriendelijkheid, de communicatie met buurtbewoners bij werven, enz.

Het Charter werd afgesloten tussen volgende partijen:

 • de Regie der Gebouwen
 • de Nationale Raad van de Orde van Architecten
 • de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten
 • de Franstalige en Duitstalige Raad van de Orde van Architecten
 • de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS)
 • de Confederatie van immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen en CIB België)
 • het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV-IPI)
 • de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA)
 • de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus (ORI)
 • de federatie van de technologische industrie (Agoria)
 • de Bond van Vlaamse Architecten (BVA)
 • de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België (FAB)
 • de Vlaamse Architectenorganisatie (NAV)
 • de Confederatie Bouw
 • de Bouwunie

Het Charter wordt opgenomen als bijlage bij de bestekken van de Regie der Gebouwen en de aannemers die zich willen inschrijven voor een overheidsopdracht zullen voortaan ook dit Charter moeten ondertekenen om de daarin opgenomen principes te onderschrijven.

Meer informatie

Berichten van algemene persorganen:

Informatie over overheidsopdrachten kan je vinden op de website van public procurement.

Typebestekken van de Regie der Gebouwen kan je vinden onder de rubriek documenten op de webpagina overheidsopdrachten.

Typebestekken van de gewesten:

Bestekken van de Vlaamse huisvestigingsmaatschappij

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: Erkenning der aannemers

Meer toelichting over de regelgeving op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Over de strijd tegen de sociale fraude, raadpleeg de website van de Sociale inlichtingen en Opsporingsdienst: SIOD