27.08.2019

De International Powered Access Federation (IPAF) promoot het veilige en effectieve gebruik van hoogwerkers wereldwijd in de breedste zin van het woord door het verstrekken van technisch advies en informatie, door het beïnvloeden en interpreteren van wetgeving en normen en door veiligheidsinitiatieven en trainingsprogramma’s.

De laatste 2 jaar heeft IPAF diverse veiligheidscampagnes gelanceerd, zoals “Street Smart”, “Vooruit plannen”, “Terug naar de basis”, “Andy access” en “Het laden en lossen van mobiele hoogtewerkers”.

Meer info in de campagne rubriek van hun website: IPAF-campagnes.

Hieronder volgt wat meer informatie over die campagnes.

Street Smart

Street Smart benoemt de gevaren van het gebruik van hoogwerkers op of nabij wegen. Met het risico door een passerend voertuig, zoals een bus of vrachtwagen, te worden geraakt, is voorafgaande planning nodig, zodat met de hoogwerker veilig kan worden gewerkt.

Meer info op de website van IPAF: Street Smart

Vooruit plannen

Deze campagne benadrukt de belangrijkste factoren die een val van een hoogwerker kan veroorzaken en hoe dat kan worden vermeden, om ervoor te zorgen dat diegenen die met hoogwerkers werken een planning hebben opgesteld voor de veiligheid vanaf de grond voordat de werkzaamheden van start gaan.

Meer info op de website van IPAF: Vooruit plannen.

Terug naar de basis

Deze campagne van IPAF identificeert zes potentiële gevaren waarmee rekening dient te worden gehouden om ongelukken te vermijden. Deze gevaren kunnen worden vermeden als gebruikers en bedieners de essentiële praktijken voor veilig gebruik volgen.

Het betreft:

  • Analyseer de bodemcondities.
  • Voorkom beknellingsgevaar.
  • Voorkom ongeautoriseerd gebruik.
  • Beoordeel de risico’s.
  • Voorkom elektrocutie.
  • Inspecteer voor gebruik.

Meer info op de website van IPAF: Terug naar de basis.

Andy Access

De Andy Access en Hugh Hazard posters zijn ontstaan om de waardevolle kennis die is verkregen via de resultaten van het IPAF ongevallenrapportageproject over te brengen. Elke poster illustreert een specifiek veiligheidsaspect voor het juiste gebruik van hoogwerkers. De posters zijn beschikbaar in 9 talen.

Meer info de website van IPAF: Andy Acces.

Posters op de website van IPAF:

Het laden en lossen van mobiele hoogtewerkers

Mobiele hoogwerkers moeten voor en na transport over de weg van en naar de werklocatie correct en veilig geladen, gezekerd en gelost worden. Bij ongeveer een derde van de ongevallen die door verhuurbedrijven worden geregistreerd, zijn de diepladerchauffeurs betrokken die de hoogwerkers leveren.

Meer info op de website van IPAF: Het laden en lossen van mobiele hoogtewerkers.

Meer info

Artikels op deze BeSWIC website:

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: Springen naar een reusachtig luchtkussen. Niet met een hoogwerker als springplatform!