08.07.2015

Update 07/02/2023

Vanaf juni 2015 zijn er nieuwe etiketten met nieuwe gevaarsymbolen op verschillende chemische producten. 7 gevaarsymbolen worden vervangen door 9 nieuwe pictogrammen. Om die nieuwe symbolen bekend te maken, lanceerde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) op 17 juni 2015 de campagne ‘Symbolen herkennen kan levens redden’ in samenwerking met het Antigifcentrum en essenscia, de federatie van de chemie en life sciences.

Nieuwe gevaarsymbolen

Vanaf 1 juni 2015, met een overgangsperiode van 2 jaar voor producten die al op de markt zijn, komen er in Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld nieuwe etiketten met nieuwe gevaarsymbolen op verschillende chemische producten.

De zeven bestaande gevaarsymbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand. De pictogrammen symboliseren gevaren voor de gezondheid, fysische gevaren (ontplofbaarheid of brandbaarheid) en gevaren voor het milieu. Op de nieuwe etiketten zullen ook nieuwe gevarenpictogrammen, gevaaraanduidingen, voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden staan die meer informatie geven over hoe gevaarlijke producten veilig te gebruiken zonder schade toe te brengen aan uw gezondheid of het milieu.

De nieuwe etiketten komen er als gevolg van de Europese wetgeving over het indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke chemische stoffen en mengsels, de zogenaamde “CLP”(Classification, Labelling and Packaging) verordening.

De CLP-wetgeving wordt ingevoerd in fases:

  • voor enkelvoudige stoffen (zoals javel en aceton) waren de fabrikanten al verplicht om de nieuwe etiketten vanaf 1 december 2010 aan te brengen
  • voor chemische producten die uit meerdere stoffen bestaan, zoals wasmiddelen en verven, geldt de verplichting vanaf 1 juni 2015.

De bedrijven hebben een overgangsperiode gekregen tot 1 juni 2017. Tegen dan moeten al de producten van het nieuwe etiket zijn voorzien. U kan daardoor gedurende twee jaar nog de oude en nieuwe etiketten naast elkaar in de winkel tegenkomen.

De campagne ‘Symbolen herkennen kan levens redden’

De etiketten op de verpakking goed lezen en de veiligheidsaanbevelingen opvolgen is de beste preventie tegen ongevallen met chemische huishoudproducten. Om de nieuwe etiketten en de symbolen bekend te maken en zo het aantal ongevallen met chemische huishoudproducten te doen dalen, voert de FOD VVVL momenteel de campagne ‘Symbolen herkennen kan levens redden’.

Op de website www.gevaarsymbolen.be staat een overzicht met de nieuwe symbolen en hun betekenis, alsook praktische tips om ongevallen met chemische producten te voorkomen. Tevens kunt u via die campagnesite brochures met een overzicht van de nieuwe pictogrammen bestellen.

Meer info