12.05.2011

Update 09/02/2023

NAVB-CNAC Constructiv, het preventie-instituut van de bouw, organiseert sinds 26 oktober 2010 de campagne “Gun kwartsstof geen ademruimte!”. De bedoeling van deze campagne is om de bouwsector te sensibiliseren voor de gevaren van kwartsstof en ervoor te zorgen dat men de bouwvakkers op de bouwplaats minder aan kwartsstof gaat blootstellen.

Risico’s van kwartsstof

Kwartsstof komt vrij bij het bewerken van steenachtige materialen. Het is een heel fijn stof, dat niet of nauwelijks zichtbaar is en dat heel diep in de longen kan doordringen. Hoe meer stof iemand heeft ingeademd, hoe meer schade er ontstaat. Deze schade is onherstelbaar en kan zorgen voor irritatie van de luchtwegen en leiden tot silicose, ook wel ‘stoflong’ genoemd, en uiteindelijk ook tot kanker.

Wanneer de adviseurs van NAVB-CNAC Constructiv bouwplaatsen bezoeken, stellen zij vast dat bouwvakkers, vooral de jongeren onder hen, erg slecht op de hoogte zijn van de risico’s van kwartsstof. Bouwvakkers kennen doorgaans ook niet de verschillende beschermingsmiddelen die ze op de machines kunnen plaatsen om kwartsstof te vermijden.

Blootstelling aan kwartsstof verminderen

Samen met de sociale partners en een groot aantal andere partijen wil NAVB-CNAC Constructiv gedurende een jaar de bouwsector wijzen op de preventie van kwartsstof en concrete oplossingen aanbieden. In het najaar van 2011 zal de overheid vervolgens een handhavingscampagne voeren om na te gaan hoe de situatie op de bouwplaatsen is geëvolueerd.

De overheid heeft de blootstelling aan kwartsstof al enkele jaren proberen te beperken door in de wetgeving een maximaal toegelaten concentratie vast te leggen waaraan arbeiders mogen worden blootgesteld. Momenteel is deze concentratie bepaald op 0,1 mg/m3 gedurende een volledige werkdag (8 uur). Dit betekent dat één kubieke meter lucht op de werkplaats maximaal 0,1 mg (één tiende van een milligram) inadembaar kwartsstof mag bevatten.

Concrete oplossingen

NAVB-CNAC Constructiv stelt een aantal concrete oplossingen voor om de blootstelling aan kwartsstof te vermijden:

 • vermijd zoveel mogelijk zaag- en slijpwerk van steenachtige materialen op de bouwplaats
 • gebruik een aangepaste stofzuiger met zak om het stof uit de lucht te filteren
 • gebruik een stofmasker
 • wees aandachtig voor hygiëne op de bouwplaats:
  • hou propere en vuile kleding gescheiden
  • gebruik geen perslucht om kleding te reinigen
  • ruim stof- en puinafzettingen op voor ze droog zijn
  • rook niet terwijl je kwartshoudende materialen bewerkt
  • maak de werkplek niet schoon met een borstel; gebruik een stofzuiger of water
  • hou de eetruimte proper en zorg dat ze afgesloten is van de kleedruimte
  • reinig werkkledij die bevuild is met kwartsstof niet zelf als werknemer
  • zorg voor een adequaat gebruik van ademhalingsmaskers.

Meer informatie

De campagnewebsite www.kwartsstofvrij.be destijds van NAVB, momenteel Constructiv genoemd, is niet meer beschikbaar. Wel is een beperkt overzicht van de campagne kwartsstof destijds, beschikbaar via het overzicht van de campagnes op de website van Constructiv.