01.08.2019

Geschikt en ergonomisch materiaal is essentieel voor de huishoudhulp. Daarnaast moet het materiaal ook goed onderhouden zijn. Slecht onderhouden of beschadigd materiaal verhoogt de risicofactoren verbonden met de houding, de inspanning en de herhaling van handelingen. Al deze factoren kunnen negatieve gevolgen hebben voor de huishoudhulp.

Daarom heeft het werkbaarheidsfonds voor de dienstencheques de campagnewebsite “iktoonrespect.be“ opgericht waar men informatie, video’s en checklijsten kan vinden.

Zo heeft de krant “De Metro” in zijn editie van 20 juni 2019 ook al bepaalde ruchtbaarheid aan deze website gegeven:

Checklist geschikt huishoudmateriaal

De checklijst bevat volgende 7 rubrieken:

 • Algemeen
 • Werken op hoogte
 • Afstoffen (meubels, vloeren en andere oppervlakken)
 • De vloer schoonmaken met water
 • Schoonmaken van ramen en spiegels
 • Schoonmaken van het sanitair
 • Strijken

De checklist kan worden gedownload op de campagnewebsite: Checklist: ik controleer of ik over aangepast en kwaliteitsvol materiaal beschik.

Tips onderhoud

Het onderhouden van het materiaal is vooral belangrijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Slecht onderhouden elektrisch materiaal kan zo bijvoorbeeld leiden tot elektrocutie. Als het schoonmaakmateriaal niet regelmatig wordt gewassen, hebben bacteriën en ziektekiemen vrij spel.

Op de website worden volgende tips vermeld:

 • Was de verschillende vodden, microvezeldoeken en vaatdoeken in de wasmachine (60°, zonder wasverzachter).
 • Vervang je vaatdoeken en microvezeldoeken als wassen niet meer volstaat of als ze versleten zijn.
 • Controleer de verschillende knoppen en de kabel van je elektrische apparaten.
 • Leeg/vervang de filters of bakken van apparaten, zoals stofzuigers.
 • Controleer de stabiliteit van de trapjes of opstapjes die je ter beschikking stelt.
 • Ontkalk je strijkijzer regelmatig.
 • Vervang je wc-borstel regelmatig.

Instrumenten voor anderstaligen

Naast de bovenstaande risico’s worden deze taken ook in vele gevallen uitgevoerd door werknemers in precaire arbeidsomstandigheden die soms een andere moedertaal spreken.

In het kader van anderstaligheid ontwikkelen diverse sectorfederaties diverse instrumenten, zoals Nederlands/Frans op te werkvloer, vertalingen, tekeningen, affiches, stripverhalen, beeldwoordenboeken, enz.

Hierover zijn er op deze BeSWIC website deze berichten gepubliceerd:

Prebes heeft in nr. 198 van hun tijdschrift “Veiligheidsnieuws” een artikel gepubliceerd over communicatie met beelden. Dat artikel en de 70-tal verwijzingen is beschikbaar op hun website: Communicatie met beelden.

Het vormingsfonds van de dienstencheques heeft ook een visueel communicatiemiddel met kaarten ontwikkeld. Er zijn 3 soorten kaarten: Ruimtekaarten, Objectkaarten en Taakkaarten. Deze tool staat op hun website: T.O.P.

Non-discriminatiegids

De sector biedt werkgelegenheid aan mensen met heel diverse achtergronden, die schoonmaken voor klanten die al even verschillend zijn. Deze diversiteit kan soms bepaalde moeilijkheden opleveren en zelfs tot discriminatie leiden. De non-discriminatiegids helpt de risico’s beter te detecteren en uit te kijken voor discriminerende vragen.

Daarnaast hebben verschillende sectorale organisaties in het kader van sectorconvenants met de Vlaamse regering samengewerkt bij de opmaak van een Intersectorale handleiding Non-Discriminatiecode.

Risicoanalyse

Dienstenchequebedrijven zijn vaak actief in schoonmaakactiviteiten. Voor de schoonmaaksector is er een 'Online interactive Risk Assessment' (OiRA) of 'Online interactieve Risicoanalyse' ontwikkeld. Dat gratis softwareprogramma is aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals het schoonmaken in diverse werkomgevingen in verschillende soorten gebouwen.

Lees hierover het bericht op deze BeSWIC website: OiRA-tool voor de schoonmaaksector.

Parlementaire vragen

Over de dienstenchequebedrijven zijn al diverse parlementaire vragen gesteld. Een overzicht ervan is beschikbaar op deze BeSWIC website: Parlementaire vragen - sector Reinigingsbedrijven en dienstencheque.

Arbeidsomstandigheden

Op 11 december 2019 is er een open brief opgesteld door huisartsen en arbeidsartsen voor betere werkomstandigheden in de sector van de dienstencheques.

De open brief en meer informatie over de motieven en de ondertekenaars kunnen gevonden worden op https://www.iksteunmijnhuishoudhulp.org/brief.