09.11.2021

Update 04/01/2023

Het opleidings- en informatiecentrum van de hout- en meubelsector Woodwize en het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s Fedris hebben een nieuwe sensibiliseringscampagne over het risico op neuskanker door langdurige blootstelling aan houtstof gelanceerd. De campagne werd voorgesteld op de studiedag over houtstof van Woodwize tijdens Prowood, een driejaarlijkse beurs voor de houtverwerkende nijverheid en aanverwante sectoren in België die dit jaar plaatsvond van 17 tot 21 oktober 2021.

Meer info over het evenement op de website van Prowood.

Hieronder wordt meer uitleg over de campagne, de studiedag houtstof en andere campagnes van Fedris gegeven en naar een aantal relevante artikels uit het buitenland verwezen.

Campagne “Werken met houtstof”

Op advies van de Wetenschappelijke Raad, het Technisch Comité voor de preventie van beroepsziekten en het Beheerscomité voor beroepsziekten van Fedris legt de campagne de focus op de preventie- en informatieboodschap en hoe deze over te dragen op zowel ex-houtbewerkers als houtbewerkers die nog steeds worden blootgesteld aan houtstof.

De campagne, die op een positieve manier probeert te sensibiliseren, stelt een aantal doelen voorop:

  • alle houtbewerkers er attent op maken dat veilig werken met hout belangrijk is: sinuskanker voorkomen is nog altijd beter dan genezen;
  • de alarmsignalen van neus- of sinuskanker onder de aandacht brengen;
  • aanraden zo snel mogelijk naar een arts te gaan wanneer men onrustwekkende symptomen bij zichzelf vaststelt;
  • de ex-houtbewerker er attent op maken dat men zich via het voortgezet gezondheidstoezicht gratis kan laten onderzoeken als men aan bepaalde voorwaarden voldoet;
  • de ex-houtbewerker uitleggen hoe men een aanvraag kan doen voor het voortgezet gezondheidstoezicht.

Fedris en Woodwize hebben deze informatie verwerkt in een nieuwe folder en affiche, die beschikbaar zijn op de website van Fedris:

Lees ook het bericht over de campagne op de website van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV): Werken met houtstof - campagne.

Op 1 november 2013 startte het toenmalige Fonds voor Beroepsziekten (sinds 2017 Fedris) met een pilootproject het voortgezet gezondheidstoezicht om vroegtijdig sinuskankers bij ex-houtbewerkers op te sporen. Hierover werd op deze BeSWIC website volgend bericht gepubliceerd: Vroegtijdige opsporing van neuskanker bij ex-houtbewerkers.

Na een evaluatie van de resultaten van het pilootproject in 2020 werd beslist om het project te verlengen. De sensibiliseringscampagne “Werken met houtstof” past in deze verlenging.

Veiligheidsseminarie houtstof

In het kader van Prowood organiseerden Woodwize en Wood.be, het kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie, op 19 oktober 2021 een studiedag over houtstof. Aan het seminarie namen ongeveer 150 deelnemers mee, waaronder leidinggevenden, leerkrachten, technisch adviseurs en preventieadviseurs uit houtverwerkende bedrijven.

Na een algemene inleiding door Jeroen Doom, directeur van Woodwize, kwamen volgende onderwerpen en sprekers aan bod:

  • Beroepsziekten als gevolg van houtstof - Joeri Luts, adviseur Fedris
  • Houtstof en explosierisico’s - Frederik Norman, Explosion Safety Expert Adinex
  • Controle en opvolging op het terrein van veiligheids- en gezondheidsaspecten m.b.t. houtstof - Paul Van Haecke, directiehoofd TWW Oost-Vlaanderen
  • Toelichting studie stofmetingen tijdens machinale en handmatige bewerkingen van houtproducten - Marina Dhondt (de voorziene sprekers Ing-Marie Andersson en Gunnar Rosén, onderzoekers van de Dalarna universiteit Zweden, waren verontschuldigd)
  • Lancering campagne “Voortgezet gezondheidstoezicht naar neus- en sinuskankers bij (ex-)houtbewerkers” van Fedris en Woodwize - Prof. dr. Dejonckere, algemeen coördinator van de Wetenschappelijke Raad van Fedris

Ook de explosiekarakteristieken van houtstof kwamen aan bod en werden geïllustreerd door enkele experimenten.

Meer info over het veiligheidsseminarie via de website van Woodwize:

Meer info

Risico’s en preventie in de houtsector

Buitenland

In verschillende Europese landen is er een aanbod aan informatiemateriaal over houtstof beschikbaar, waarbij onder andere de explosierisico’s en gezondheidsrisico’s aan bod komen. Hieronder een niet-limitatieve lijst van websites en documenten:

Andere campagnes van Fedris en Woodwize

Fedris heeft in de loop der jaren diverse veiligheidscampagnes opgezet. Op deze website zijn hierover diverse artikelen gepubliceerd. Hieronder enkele voorbeelden:

Woodwize heeft in de loop der jaren enkele campagnes voor de houtsector uitgerold. Hieronder enkele voorbeelden van artikels die hierover op deze website zijn gepubliceerd: