09.12.2019

Update 04/08/2023

De Ambulanciersunie, Spoed 112 en enkele andere organisaties voor hulpverlening hebben de strijd aangebonden om iedere vorm van agressie, verbaal en fysiek, tegen ambulanciers en andere hulpverleners tijdens de uitoefening van hun job te bannen, want dit wordt nog teveel beschouwd als “part of the job”.

Er zijn 4 affiches gemaakt: ambulancier (NL en FR), brandweerman (NL) en spoedverpleegkundige (NL). De modellen op de affiches oefenen daadwerkelijk de functies uit zoals op de poster.

Meer informatie daarover op de website van:

Deze campagne is ook in de berichtgeving op TV in het Nederlands aan bod gekomen:

Risico’s van hulpverleners

Hulpverleners, zoals ambulanciers, brandweerdiensten en andere hulpverleners, kunnen in contact komen met diverse gevaren en risico’s inherent aan hun werkzaamheden. De laatste jaren komen ze meer en meer in contact met externe risico’s, zoals agressie. In dit kader kan de campagne sensibiliserend werken.

Naast hoger vermelde berichtgeving, zijn er nog andere berichten over agressie tegen hulpverleners in het nieuws gekomen:

Een greep uit de diverse risico’s die ambulanciers ondervinden, wordt in deze artikels behandeld:

Toolkit schokkende risico’s

Geconfronteerd worden met schokkende gebeurtenissen is ook een risicoveld in de hulpverlening. Goed voor zichzelf en zijn collega’s zorgen is belangrijk om met deze schokkende gebeurtenissen om te gaan en inzetbaar en gemotiveerd te blijven. Ook de werkgever en de leidinggevende dragen een verantwoordelijkheid. Zij moeten zorgen voor een gezonde werkcultuur en een goede ondersteuning zodat men als hulpverlener optimaal kan functioneren.

In dit kader kwam er n.a.v. de aanslagen in Brussel in 2016 het internet adres “hulpvoorhulpverleners.be” met meer informatie voor dringende geneeskundige hulpverlening op de website van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid): Zorgen voor anderen begint bij zorgen voor jezelf.

De presentaties van het SYMPOMED symposium 2016 “De nieuwe uitdagingen in de rampengeneeskunde” n.a.v. de aanslagen zijn niet meer beschikbaar. Het betreft presentaties van Eric Mergny, Dimitri De Fré, E. Engels, Jo Bilcke, Luc Orlans, Olivier Vermylen, Paulette De Backer en Eric Schweitzer, Florent Deffense, Olivier Parthoens, Ph. Heuchamps, Raphaël Schmidt en Benoît Vivien.

Deze van Wim Hermans “Opvang D2 intervenanten” en Ives Hubloue “Het Medisch interventieplan (MIP) Multi-site CoDGH Brussels Hoofdstedelijk Gewest” zijn beschikbaar op docplayer.

Luc Orlans gaf op 20 maart 2017 tijdens de 43° week van de verpleegkunde de voordracht: operationele lessen 1 jaar na datum

Dimitré De Fré gaf tijdens het 34° congres Hoofden Facilitaire Diensten van Verzorgingsinstellingen’ (HFDV) de voordracht: Risicobeheersing voor Facilitaire Managers in de zorgsector

Ook de website van het Fire Stress Team heeft de ambitie om o.a. post traumatische stress reacties na ingrijpende gebeurtenissen te capteren.

Inspectiecampagne voor ambulanciers

Twee jaar geleden heeft de arbeidsinspectie Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) een campagne gevoerd in de sector van niet dringend ziekenvervoer. De presentatie van de resultaten kan ook worden gedownload via Google Presentaties: Resultaten regionale campagne ziekenvervoer.

De federale regelgeving rond het beroep van ambulancier met betrekking tot het niet dringend patiëntenvervoer staat op de website van de FOD Volksgezondheid: Ambulancier niet dringend patiëntenvervoer.

De Vlaamse regelgeving rond niet dringend ziekenvervoer staat op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid: Ziekenvervoer.

Vermeldenswaardig is de uitspraak van de vonnis arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 5de kamer van 16 augustus 2022 waarbij de niet-actieve tijd tijdens de shift van ambulanciers als arbeidstijd beschouwd wordt. Lees het persbericht hierover.

In dit BeSWIC-bericht werden ook cijfers zoals vermeld in “Blikvanger” over dringende hulpverlening gegeven: Dringende, medische en psychosociale hulpverlening in cijfers.

Sensibilisatiecampagnes tegen agressie

Naast de hoger vermelde sensibiliseringscampagne zijn er in het buitenland ook al campagnes geweest voor hulpverleners. Enkele voorbeelden:

Naast hulpverleners zijn er nog andere sectoren en beroepen waar externe agressie kan optreden. Hieronder diverse voorbeelden van nieuwsberichten en campagnes bij bepaalde beroepen of sectoren, zoals openbare vervoersmaatschappijen, afvalophalers, recyclagewachters, politie, artsen, welzijns- en gezondheidssector, enzovoort:

Parlementaire vragen

Agressie tegen hulpverleners heeft ook al aanleiding gegeven tot parlementaire vragen. Op de Google Drive website staan er bestanden van de ambulanciersunie, waaronder enkele parlementaire vragen, over agressie tegenover ambulanciers: Agressie.