08.11.2013

Update 02/02/2023

In 2013 hield de arbeidsinspectie voor het toezicht op het welzijn op het werk gedurende 3 dagen bliksemacties op bouwplaatsen. Tijdens die dagen voerden de arbeidsinspecteurs in het hele land inspecties uit op zware inbreuken die tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden.

Op 26 september 2013 werd de derde bliksemactie gevoerd. In dit proces van lange adem is een lichte verbetering ten opzichte van de eerste twee actiedagen merkbaar. Het blijkt dat de werkgevers, die bewust worden van die controledagen, correctieve en preventieve maatregelen beginnen te nemen. Zo werden in totaal op deze 3 dagen een 1200-tal werkgevers gecontroleerd; bij elke actie telkens een 400-tal.

De meest voorkomende inbreuken hadden betrekking op de bescherming tegen vallen. In 47% van de gevallen werden activiteiten stopgezet en in 18% van de gevallen werden schriftelijke of mondelinge opmerkingen gemaakt.

Voor meer info daarover, raadpleeg het nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Veiligheid op bouwwerven: lichte verbetering vastgesteld bij bliksemacties van de arbeidsinspectie!

Acties in buitenland

Ook in Groot-Brittannië zijn in de loop van de maand september 2013 specifieke campagnes uitgevoerd naar bouwrisico’s. De ‘Health and Safety Executive’ (HSE), het Britse agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, bezocht 2607 sites. Op 1105 sites werden basis veiligheidsstandaarden niet gerespecteerd, 539 stopzettingen opgelegd en 414 verbeteringsvoorstellen. Deze cijfers zijn gelijkwaardig als de bovenstaande vaststellingen.

Later volgden nog acties in het kader van de campagne “Construction – safer sites – targeted inspection initiative”. De resultaten zijn niet meer beschikbaar op de website van HSE, maar in de vakliteratuur wordt hier nog naar verwezen. De you tube film uitgebracht voor die campagne is nog altijd beschikbaar op de website van HSE: Construction - Turning Concern Into Action.

Momenteel is er een website workright waar diverse campagnes (voornamelijk in de bouw) worden vermeld om KMO’s van alle sectoren te helpen.

 

Meer informatie