30.06.2022

Constructiv heeft in het kader van de campagne “Hou het UVeilig” een webpagina gelanceerd om de risico’s van UV-stralen tijdens de zomer onder de aandacht te brengen en haar publicaties rond het onderwerp geactualiseerd.

Hieronder vindt u meer informatie over deze webpagina, de campagne “Hou het UVeilig” en andere campagnes rond hitte en warmte. Vervolgens biedt dit artikel informatie over bepalingen in de Codex en wordt er doorverwezen naar enkele buitenlandse websites. Er wordt afgesloten met informatie over zonnecentra.

Webpagina en campagne

Onder de noemer “Hou het UVeilig!” zal Constructiv regelmatig informeren over en de aandacht vestigen op het risico van UV-stralen en de preventiemaatregelen die getroffen kunnen worden.

Men denkt dikwijls onterecht dat de zon op bewolkte en regenachtige zomerdagen weinig of geen invloed heeft op onbeschermde/blootgestelde huid. Toch geldt de nood om zich afdoende te beschermen ook bij deze weertypes. De UV-index kan op deze dagen zeer hoog zijn en een korte blootstellingsduur is dan voldoende om zonnebrand te veroorzaken. Zoals meestal het geval is met gezondheidsaspecten, manifesteren blootstellingsproblemen zich pas na verloop van 10 tot 15 jaar. Daarnaast tonen meerdere studies aan dat het aantal huidkankers de laatste decennia in de lift zit en met name zij die buiten werken een hoger gezondheidsrisico lopen.

De bestaande publicaties van Constructiv rond het thema werden opgefrist en bijkomende affiches en folders zijn ontwikkeld rond het thema “Hou het UVeilig!”: 

Meer informatie is beschikbaar op volgende websites:

Andere berichtgeving over hitte en warmte

Op 11 april 2022 lanceerde Zorg en Gezondheid een nieuwe UV-sensibiliseringscampagne: “De SMEERWEER-campagne” (www.smeerweer.be). Deze campagne richt zich op het promoten van UV-beschermend gedrag bij de Vlaamse Burger.

Er worden 3 tips gegeven:

  • Zon Weren: Zoek de schaduw op tijdens de uren met de meest intense UV-straling, meestal tussen 12:00 en 15:00u. Hou ook in de schaduw rekening met de weerkaatsing van UV-stralen door onder andere water, zand of sneeuw. 
  • Kleren: Bedek de huid met kleding die armen en benen bedekt, zet een petje/hoed met brede rand en zonnebril op met UV-werende glazen om je gezicht en hals in de schaduw te houden.
  • Smeren: Smeer 30 minuten voor je blootstelling aan de zon rijkelijk zonnecrème met ten minste een beschermingsfactor 30 op de huid en herhaal dit elke 2 à 3 uur.

Meer informatie is beschikbaar op de website van Zorg en Gezondheid: Nieuwe overheidscampagne sensibiliseert om verstandig om te gaan met UV bij SMEERWEER.

De stichting tegen Kanker heeft een webpagina over het voorkomen van huidkanker. In een brochure vind je 9 tips om je risico op huidkanker te voorkomen en om hiervoor goede gewoonten aan te nemen. Meer informatie op de website van de Stichting tegen Kanker: Huidkanker voorkomen: slim in de zon.

Ook de website van Kom op tegen kanker heeft een webpagina rond verstandig omgaan met de zon.

Eind 2021 heeft het Europees vakbondsinstituut (ETUI) een publicatie gemaakt over de impact van hitte(golven), die beschikbaar is in het Engels op de website van ETUI: Heatwaves as an occupational hazard: The impact of heat and heatwaves on workers’ health, safety and wellbeing and on social inequalities.

Uit een (recente) analyse van de geregistreerde voorvallen door het Franse Barpi, in zijn ARIA-database, blijkt dat er tijdens periodes van hitte een toename is van industriële incidenten. Deze toename doet zich vooral voor in bedrijfsafvalopslagplaatsen en afvalverwerkingsinstallaties. Het meest voorkomende fenomeen is brand. Lees hierover volgend bericht in het Frans op de website van ARIA: Fortes chaleurs et risques technologiques: quelques rappels.

Hoge temperaturen kunnen ook gepaard gaan met veel ozon in de lucht. Dat komt omdat het hele jaar door vervuilende gassen van het wegverkeer, van verwarmingsinstallaties of van de industrie in de lucht terecht komen. Als de zon op warme dagen op deze gassen schijnt, wordt er ozon gevormd. Die ozon is schadelijk voor onze gezondheid. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid: Hitte en ozon: schadelijk voor de gezondheid.

Bij warm weer wordt op deze BeSWIC website het bericht Zomerhitte op het werk altijd in de kijker gezet.

Op de website van het crisiscentrum is er ook een specifieke pagina over een hittegolf.

Vermeldenswaardig is tenslotte het doctoraal proefschrift 'Early detection and prevention of occupational skin cancer' van A.J. Keurentjes in 2022 aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Amsterdam. De diverse hoofdstukken kunnen via deze link gedownload worden.

Bepalingen in de Codex

In de Codex zijn er op enkele plaatsen bepalingen te vinden over hitte, straling en beschermingsmaatregelen.

Het ter beschikking stellen van PBM, met inbegrip van dermatologische producten, wordt vermeld in boek IX, titel 2 van de Codex welzijn op het werk.

In bijlage IX. 2-2 staat onder de tabel “fysisch – straling: niet-ioniserende straling, met inbegrip van zonlicht (anders dan directe waarneming)” vermeld dat de gehele lichaam (huid) moet beschermd worden bij een 4-tal type werkzaamheden (werkzaamheden in open lucht, elektrisch lassen, bacteriëndodende lampen, xenonlampen) in een 12-tal sectoren (bouw van gebouwen, bouw van civiel technische werken, scheepsbouw, mijnbouw, energieproductie, onderhoud van infrastructuur, visserij en landbouw, bosbouw, tuinieren, voedingsmiddelenindustrie, kunststofindustrie, grafische sector).

In bijlage IX.2-3 staat niet-ioniserende straling (UV-, infrarode, zonne- of lasstraling) vermeld bij de uitrusting voor bescherming van het hoofd, uitrusting voor oog- en gezichtsbescherming, uitrusting voor hand- en adembescherming, beschermingsmiddelen voor de huid – beschermende crèmes, uitrusting voor lichaamsbescherming/andere huidbescherming.

Tijdens hitte rijst bovendien de vraag of ook werkkledij niet lichter kan: zijn shorts en T-shirts met korte mouwen toegestaan? Het antwoord is te vinden in boek IX, titel 3 van de Codex. Werkkledij is kledij die door de werkgever wordt ter beschikking gesteld en die de werknemer moet dragen met de enige bedoeling dat hij zich niet vuil maakt. Deze kledij mag dus niet verward worden met een persoonlijk beschermingsmiddel. De arbeidsongevallenverzekeraar Ethias heeft hierover volgende infofiche uitgebracht: Werkkledij in de zomer - Bescherming en zichtbaarheid.

Titel 6 van boek V van de codex over het welzijn op het werk gaat over optische straling. Maar deze titel is enkel van toepassing op kunstmatige optische straling en niet van toepassing op (natuurlijk) zonlicht.

Er is ook een norm EN 13758 over bescherming tegen de UV A- en UV B-straling van de zon. Het eerste deel van de norm (EN 13758-1) gaat over testmethoden voor textielmaterialen en deel 2 (EN 13758-2) betreft de classificatie en markering van kledingtextiel. Enkel materiaal met een UV-beschermingsfactor groter dan 40 (UPF 40+) voldoet aan de norm.

Meer informatie over de regelgeving is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubrieken Persoonlijke beschermingsmiddelen, Werkkledij en Thermische omgevingsfactoren.

Buitenland

In het buitenland is ook informatie te vinden over UV-risico’s en hitte. Hieronder een niet-limitatieve lijst van informatiebronnen uit enkele landen en ook Europa:

Nederland

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Verenigde Staten

  • De ‘National Council on Skin Cancer Prevention’ groepeert meer dan 45 organisaties. Zij hebben een specifieke webpagina over buitenwerkers.

Europa

  • Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt een OSH-wiki over UV-stralen. Deze geeft informatie over algemene gezondheidseffecten en acute en chronische effecten op de huid en ogen van deze stralen. Er is ook een paragraaf over fotosensitiserende stoffen. De pagina is beschikbaar in het Engels op de OSHwiki-website: UV radiation at work and health.
  • De Europese code tegen kanker (ECAC) is een initiatief van de Europese Commissie, ontwikkeld door het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze code is vertaald in 23 talen, bevat 12 punten en is beschikbaar op de website cancer.eu: Europese code tegen kanker (PDF, 63,2 KB).
  • De ‘European Academy of Dermatology and Venereology’ (EADV) heeft in 2018 met de campagne “Skin cancer: safe work under the sun” de aandacht willen trekken bij Europese parlementairen. De campagne zelf is niet meer beschikbaar op de website van EADV, maar wel nog een poster op de website van cancer.eu.    

Zonnebanken

Zonnebanken geven ook kunstmatige UV-straling af. Daarom werden zonnecentra aan bepaalde regels onderworpen om de gebruikers te beschermen.

Meer informatie is beschikbaar op: