06.11.2015

Update 24/10/2023

Op 3 september 2015 was het nog 1000 dagen voor de laatste deadline van de REACH registratie. Ondernemingen die chemische stoffen in hoeveelheden van 1 tot 100 ton invoeren of vervaardigen, moeten voor 1 juni 2018 die stoffen bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) registreren.

Informatie op de website van ECHA

ECHA heeft voor de laatste registratie deadline een specifieke subsite in 23 talen gepubliceerd die ook het aantal dagen aftelt: REACH 2018. Deze specifieke website is niet meer operationeel.

Wel zijn nog enkele individuele berichten beschikbaar:

Gebruikers en producenten van gevaarlijke stoffen consulteren best ook regelmatig de webpagina’s over de autorisaties en de beperkingen op de ECHA-website om gradueel te weten te komen welke (nieuwe) stoffen ermee betrokken zijn en de verplichtingen die dat met zich mee brengen: