09.10.2018

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft de laatste editie 17 van zijn HesaMag tijdschrift gewijd aan het thema van de arbeidsomstandigheden in de sector van de schoonheidsverzorging.

Enkele risicovelden in deze sector zijn:

  • gevaarlijke stoffen met mogelijkerwijze verhoogde beroepsziekten, zoals allergieën en dermatosen;
  • precaire arbeidssituaties;
  • bijzondere werknemerscategorieën;
  • musculoskeletale aandoeningen;
  • mogelijke psychosociale risico’s door het contact met klanten.

Lees er meer over op de website van ETUI:

  • in het Frans, in de rubriek Thèmes > Santé et sécurité > HesaMag: Sous le vernis, des professionnels de la beauté en danger;
  • in het Engels, in de rubriek Topics > Health & Safety - working conditions > HesaMag: All that glitters is not gold: the dark side of the beauty industry.

In de eerste editie van het HesaMag magazine was er op pagina 42 tot 45 al een artikel over beroepsrisico’s in de sector van de kappers en schoonheidsverzorging. Dat artikel is ook beschikbaar op de website van ETUI:

  • in het Frans, in de rubriek Thèmes > Santé et sécurité > HesaMag: HesaMag#01 (PDF, 3,25 MB): Coiffure et soins de beauté: mobilisation européenne pour la prévention des risques professionnels;
  • in het Engels, in de rubriek Topics > Health & Safety - working conditions > HesaMag: HesaMag#01 (PDF, 3,23 MB): Hairdressing and beauty care: European action for safer workplaces.

Dat heeft in 2012 geleid tot een Europese kaderovereenkomst met een aanpassing in 2016.

Hieronder wordt de Europese kaderovereenkomst vermeld en een niet-limitatief overzicht gegeven van enkele instrumenten en studies in diverse talen van diverse organisaties van de subsectoren kappers en barbiers, schoonheidsverzorging, verzorging van nagels, tattooshops, fitnessindustrie en zonnecentra:

Over deze dienstensectoren werden er ook parlementaire vragen gesteld en ook meer en meer normen gemaakt, waar al of niet welzijnsaspecten zijn opgenomen. Dat geeft op Europees vlak aanleiding tot verhitte discussies. Een beperkt overzicht daarvan volgt hieronder:

Europese kaderovereenkomst van 2012

In 2010 ondertekenden de sociale partners de verklaring van Dresden en op 26 april 2012 ondertekenden de Europese sociale partners een kaderovereenkomst.

Meer info daarover is beschikbaar in het Engels op:

In 2016 werd deze overeenkomst geactualiseerd. Meer info daarover is beschikbaar in het Engels op de website van het “Union Network International Europe” (UNI Europa), de Europese koepelorganisatie van bediendenvakbonden en -vakcentrales: Hairdressing Social Partner Agreement: State of Play.

Sectoren

Kappers

Volgende instrumenten of publicaties in diverse landen zijn beschikbaar voor deze sector en doelgroep:

Schoonheidssalons

Volgende instrumenten of publicaties in diverse landen zijn beschikbaar voor deze sector en doelgroep:

Nagelsalons

Volgende instrumenten of publicaties in diverse landen zijn beschikbaar voor deze sector en doelgroep:

In 2019 is er een actie en campagne geweest van de Arbeidsinspectie omtrent de illegale activiteiten in nagelstudio’s. Lees hieronder volgende berichtgeving:

Tattoo

Volgende instrumenten of publicaties in diverse landen zijn beschikbaar voor deze sector en doelgroep:

Nav het verschijnen van de norm EN17169 Tattooing – safe and hygienic practice heeft de Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) in 3 talen een artikel hierover geschreven.

Fitness

In het hoger vermelde artikel van ETUI was er ook een bijdrage over de jobonzekerheid in de fitness-sector, met gevolgen voor kwetsuren, ziekte en psychosociale risico’s voor de werknemers.

Volgende publicaties in het Engels zijn beschikbaar voor deze sector en doelgroep:

Dit neemt niet weg dat bedrijven meer en meer gezondheidsinitiatieven op het bedrijf zelf ondernemen, zoals sporten en fitnessen.

Zonnecentra

Pro memorie wordt vermeld dat er ook regelgeving bestaat rond veiligheid van zonnecentra. Meer info is beschikbaar op de website van de FOD Economie, in de rubriek Kwaliteit en Veiligheid > Veiligheid van goederen en diensten > Specifieke reglementering > Veiligheid van zonnecentra.

Parlementaire vragen

In het Europees Parlement worden er over deze sector soms vragen gesteld. Met de zoekwoorden “hairdressing” en “beauty salons” kunt u een 10-tal vragen over dat onderwerp vinden (hyperlink: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html).

Tijdens de vergadering van 26 juni 2013 van de Commissie sociale zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers werd er hierover tevens een vraag gesteld; die parlementaire vraag en antwoord is beschikbaar in de rubriek Parlementaire vragen > 18210 Kamer - Een betere bescherming van kappers en kapsters tegen de chemische producten die zij gebruiken.

Ook vakorganisaties voeren soms actie in deze sector. Lees daarover dit bericht in de rubriek Nieuws en evenementen > ACV voert campagne voor de gezondheid van kappers.

Standaardisatiedocumenten

Over dienstensectoren worden er meer en meer internationale normen uitgevaardigd. Volgende documenten zijn beschikbaar daarover: