14.07.2017

Update 15/01/2024

Het Europees vakbondsinstituut, ETUI, heeft de laatste editie 15 van zijn HesaMag tijdschrift gewijd aan het thema arbeidsomstandigheden bij journalisten. Sinds het opkomen van het internet ligt de sector onder druk en journalisten komen meer en meer terecht in precaire situaties. Psychosociale risico’s en risico’s van externe aard zijn niet onbelangrijke risicofactoren voor die beroepsgroep.

Lees er meer over op de website van ETUI:

Hieronder wordt een beperkt overzicht gegeven van enkele studies rond bepaalde risicovelden in de diverse taalgebieden (Nederlands, Frans en Engels). Tevens is in het verleden een parlementaire initiatief geweest en wordt wat uitleg gegeven over enkele journalistenfederaties waar er meer informatie over de sector ter beschikking is.

Onderzoeken/studies

In het Nederlands:

In het Frans:

In het Engels:

Parlementaire ontwikkelingen

Op 7 april 2009 was er een voorstel van resolutie betreffende de Vlaamse kwaliteitsjournalistiek met linken naar psychosociale risico’s, zoals burnout. Lees er meer over op de website van het Vlaams parlement: Voorstel van resolutie betreffende de Vlaamse kwaliteitsjournalistiek (PDF, 233 kB).

Federaties

Woordpers

De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België (afgekort AVBB) is de vakorganisatie van Belgische beroepsjournalisten. AVBB overkoepelt twee autonome organisaties:

  • de Nederlandstalige Vlaamse Vereniging van Journalisten; website: www.journalist.be;
  • de Franstalige "Association des journalistes professionnels"; website: http://www.ajp.be/.

Beeldpers: Mediarte en Thinksafe

Mediarte wil alle initiatieven betreffende onderwijs, opleiding en werkgelegenheid binnen de audiovisuele sector stimuleren. Meer info op hun website: http://www.mediarte.be/nl.

Op deze website is er een apart thema welzijn/werkbaar werk. De resultaten van mediasensor, een collectieve risicoanalyse psychosociale aspecten, kunnen hier ook gevonden worden.

Thinksafe is een online platform dat de aandacht vestigt op veiligheid en welzijn in de audiovisuele sector, de theaterwereld en de evenementensector. Op hun website is er meer informatie beschikbaar over veiligheidsbeheerssystemen, rugklachten, hoorklachten, stress, jongeren en veiligheid: http://www.thinksafe.be/.

Op het International Leipzig Festival for Documentary and Animated film is er in 2015 de film ‘Un baptême du feu’ getoond over een oorlogsreporter nav de Arabische lente.

Belgodyssee

De Belgodyssee-wedstrijd werd in 2005 gelanceerd op initiatief van de VRT en de RTBF in samenwerking met het Prins Filipfonds. Deze jaarlijkse reportagewedstrijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende Gemeenschappen van België.

Acht duo laatstejaarsstudenten trekken er als een team van twee op uit en werken twee weken lang samen op radioreportages, de geschreven pers en online.

Meer info op Belgodysse