19.05.2015

Update 12/09/2023

Het bedrijf Aquafin dat instaat voor de zuivering van de oppervlaktewateren in Vlaanderen, ontving het eerste ISO 55001-certificaat in België. Minister Schauvliege en het Britse normalisatie-instituut (British Standards Institution - BSI) reikten het certificaat uit op 8 mei 2015 tijdens de viering van de 25e verjaardag van Aquafin.

De norm ISO 55001 handelt over assetmangement en het structureel managen van alle bedrijfsmiddelen en de daaruit voortvloeiende bedrijfsprestaties, kosten, kansen en risico's. Hierdoor bewijst het dat bij de uitbouw en het beheer van de waterzuiveringsinfrastructuur de principes van "total cost of ownership" worden toegepast. Goed projectmanagement en doelmatige onderhoud en inspecties maken er deel van uit.

Meer info