28.10.2021

Tijdens een evenement op 28 oktober 2021 van de ‘Process Safety Academy’ heeft Agoria een nieuwe versie van haar code van goede praktijk voor de beheersing van productblootstelling bij technische interventies voorgesteld. In 2017 lanceerde Agoria de code om tegemoet te komen aan de noodzaak voor een kader omdat de problematiek groter was dan algemeen gedacht. Na 4 jaar leert de praktijk dat een update nodig is.

Geregeld komen bij technische interventies incidenten met chemische producten voor, soms met ernstige gevolgen en met een grote kans op blijvend letsel voor het slachtoffer. Ernstige arbeidsongevallen kunnen bijvoorbeeld gebeuren bij het openen van technische installaties met chemische producten die onder meer in leidingen achterblijven.

Samen met contractingbedrijven en bedrijven uit de (petro)chemische sector stelde Agoria in 2017 een code op die bij dergelijke interventies de risico’s kan helpen beheersen en ongevallen of letsels vermijden. Deze code, waarvan nu een nieuwe versie beschikbaar is, bevat voorbeelden, tips en ook enkele nuttige modellen. Een aantal preventieadviseurs uit de sector ‘Contracting & Maintenance’, uit de chemie en een arbeidsinspecteur hebben zich gebogen over deze aangepaste versie.

Inhoud van de code

In deze tweede versie van de code, die uitgebreid en vollediger is, zijn een paar hoofdstukken toegevoegd en enkele verduidelijkingen aangebracht om de leesbaarheid van het document te verbeteren. De auteurs willen in deze code aandacht vragen voor de koppeling tussen de werkvoorbereiding en de werkvergunning. Deze koppeling vermijdt dat wat in de werkvoorbereiding is afgesproken niet doorstroomt naar de werkvergunning.

Belangrijke hoofdstukken in dit verband zijn hoofdstuk 6 “Praktische uitvoering van maatregelen” en 7 “Specifieke maatregelen per stof”:

 • onder hoofdstuk 6 komen volgende aspecten aan bod:
  • de installatie drukloos en productloos maken,
  • onderbreken van leidingen,
  • lockput – tagout – tryout (LoToTo),
  • vermijden van contact met ondergrond,
  • afspannen van de risicozone,
  • vermijden milieu-impact,
  • metingen,
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM),
  • toezicht op de job,
  • eerste hulp bij ongevallen en noodsituaties;
 • onder hoofdstuk 7 komen volgende aspecten aan bod:
  • toxische stoffen (via de huid),
  • toxische stoffen (via de ademhaling),
  • corrosieve stoffen,
  • ontvlambare en brandbare stoffen,
  • stoffen met gezondheidseffecten op lange termijn: carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen,
  • asbest,
  • stoffen met diverse gezondheidseffecten op lange(re) termijn (via de huid of de ademhaling),
  • vloeistoffen op hoge temperatuur (inclusief stoom),
  • oxiderende stoffen,
  • cryogene stoffen (vloeistoffen en gassen),
  • irriterende en schadelijke stoffen (via de huid of de ademhaling),
  • gassen en vloeistoffen onder druk.

Andere codes van Agoria

Deze code is de vijfde in rij die Agoria opstelde. De vorige vier worden met succes in de industrie als referentie gebruikt:

 • Hoe een asbestinventaris ter beschikking stellen (editie 2008);
 • Werken met vuurvaste keramische vezels (editie 2010);
 • Code voor werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties (editie 2012);
 • Code werken in besloten ruimtes (editie 2015).

Meer info