16.10.2017

Update 06/01/2023

De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) lanceert, samen met de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) en Constructiv, haar preventiecampagne 2017-2018.

Het aantal ongevallen in de spoorsector is tussen 2011 en 2015 met ongeveer 46% gedaald. De verletmeter van Constructiv, die de ernst van de arbeidsongevallen meet via de duur van de afwezigheid, is tussen 2014 en 2015 met bijna 15% gestegen. Ook de globale verletmeter is gestegen.

Met 4 affiches probeert de campagne met de figuur Max de medewerkers te wijzen op de risico’s waaraan ze blootstaan. Tegelijkertijd heeft de campagne als doel medewerkers voor de sector aan te trekken.

Meer info daarover in dit communiqué op de website van de FABA: De Aannemers van Spoorwegwerken lanceren hun preventiecampagne: “Max voor veiligheid, hij is op het goede spoor!” (PDF, 412 kB).

Communiceren over risico’s d.m.v. affiches

De sectorfederatie, met een 28-tal leden, is actief in wat globaal genoemd wordt als Asset management. Concreet gaat het over het plaatsen en het onderhoud van de sporen, het aanleggen van bovenleidingen, de installatie van het seinstelsel of de beveiliging langs zowel trein- als tramsporen. De coördinatie en uitvoering van die werken is complex en de werkomstandigheden gebeuren vooral ’s nachts en in het weekend.

Deze preventiecampagne zal eerst de vorm aannemen van affiches, die achteraf tot andere supports kunnen uitgroeien. Max, het hoofdpersonage van deze campagne, zal altijd het “goede spoor” wijzen in concrete werksituaties waarmee de werknemers uit de sector dagdagelijks worden geconfronteerd. Door hem en zijn juiste houding zal het goed gedrag in de verf worden gezet.

De thema’s van de 4 posters zijn:

Die posters kunnen binnenkort worden gepersonaliseerd met o.a. het bedrijfslogo via de on-line tool van Constructiv: Personaliseer onze publicaties!

Andere organisaties die communiceren over spoorwegrisico’s

Uiteraard heeft Infrabel veel informatie over spoorwegveiligheid. Volgende webpagina’s handelen daarover:

De regionale vervoersmaatschappijen, zoals De Lijn, de MIVB en de TEC, hebben ongetwijfeld ook informatie over veiligheid langs tram- en metrolijnen.

De informatie over veiligheidsmaatregelen bij werken met funderingsmachines naast of in de nabijheid van sporen van ABEF, de Belgische vereniging van aannemers van funderingswerken, is niet meer beschikbaar.

De veelheid aan risico’s in de ondergrond bij het bouwen van de Schuman-Josaphat spoorwegtunnel wordt behandeld in het artikel Aanpassing uitvoeringstechnieken aan de stedelijke omgeving (PDF, 2,52 MB).

Ongevallen

In deze sector zijn verschillende soorten ongevallen mogelijk: enerzijds de exploitatieongevallen (zoals vb. Buizingen) ten gevolge van de vervoersactiviteit (waar al of niet reizigers of werknemers bij betrokken zijn) en anderzijds de ongevallen overkomen aan reizigers, derden of werknemers.

Het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) onderzoekt de ongevallen met een belangrijke impact.

Een niet onbelangrijk aantal jaarlijkse ongevallen met dodelijke afloop zijn het gevolg van het oversteken van sporen, al of niet voorzien en soms illegaal (vb. spoorlopers).

Een dodelijk ongeval medio september 2017 in Roeselare toont aan dat het belangrijk is om bij overwegen de nodige aandacht te behouden (geen afleiding door vb. een smartphone) en tijdig te stoppen aan slagbomen.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van DH.be: Un père de famille tué: il traversait un passage à niveau avec son fils.

Blijvende aandacht voor de hoger vermelde veiligheidscampagnes van Infrabel zijn meer dan nodig om dit soort ongevallen te vermijden.

Andere berichten op de blog van BeSWIC

Over spoorwegveiligheid:

Over spoorwegen, regelgeving en (spoor)ongevallen:

Over asset management: Aquafin behaalt ISO55001-certificaat