15.01.2014

Update 07/02/2023

Op 24 december 2013 bestaat het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) 50 jaar. Het FBZ heeft in die tijd meer dan 42.000 personen erkend die aan een beroepsziekte zijn overleden. De instelling is nu nog altijd van cruciaal belang in België.

Nog veel beroepsziekten in België

Momenteel ontvangen in België ongeveer 55.000 personen een vergoeding voor een blijvende ongeschiktheid wegens een beroepsziekte. De afgelopen 50 jaar hebben in totaal ongeveer 160.000 slachtoffers van een beroepsziekte een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid ontvangen. Sinds 1963 zijn meer dan 42.000 personen overleden aan een erkende beroepsziekte.

Die cijfers tonen aan dat beroepsziekten nog altijd zeer actueel zijn in België. Het is dus nodig om te blijven investeren in preventie om te vermijden dat het aantal getroffenen door een beroepsziekte stijgt. De preventie van arbeidsgerelateerde ziekten waarvoor er veel oorzaken zijn, is de grote uitdaging voor de toekomst.

Positief is dat het aantal vergoede zieken wegens blijvende ongeschiktheid traag daalt. Toch betaalt het FBZ maandelijks nog meer dan 23 miljoen euro aan vergoedingen.

Alleen al voor dit jaar heeft het FBZ 9432 beslissingen genomen, wat 15% meer is dan in 2012. Die stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toevoeging van tendinopathie aan de officiële lijst van beroepsziekten op het einde van 2012. Dit jaar hadden 3014 beslissingen betrekking op tendinopathie, wat een stijging is van 111% voor die ziekte.

Er is de afgelopen 50 jaar heel wat vooruitgang geboekt op het vlak van preventie in de werkomgeving en sommige oude ziekten zijn daardoor in de loop van de tijd verdwenen, maar tegelijkertijd zijn er ook nieuwe ziekten opgedoken.

Evolutie van het FBZ in 50 jaar

Het FBZ werd op 24 december 1963 opgericht om het toenemend aantal mijnwerkers te vergoeden die aangetast waren door pneumoconiose (silicose). In het begin van zijn geschiedenis was het FBZ enkel een instelling die slachtoffers vergoedde. Die vergoedingsrol is in de loop der jaren geëvolueerd en preventie is steeds belangrijker geworden.

In de 21e eeuw kunnen de ondernemingen zich wenden tot het FBZ voor metingen in de onderneming en voor adviezen. Sommige beroepsgroepen kunnen terugbetaling van vaccins krijgen. Sinds 1 september 2006 heeft het FBZ een preventieprogramma tegen rugpijn.

In november 2013 kwam er een nieuw project: het voortgezet gezondheidstoezicht. Het gaat om een vernieuwend idee, want het is de eerste keer dat men zich richt op de gezondheid van gepensioneerde werknemers of van werknemers die niet meer aan het risico zijn blootgesteld. Het eerste project in dat kader is bestemd voor voormalige werknemers uit de houtsector die het risico lopen om neuskanker en sinonasale kanker te krijgen.

Verneem er meer over in dit nieuwsbericht: Vroegtijdige opsporing van neuskanker bij ex-houtbewerkers

Academische zitting

Op 13 december 2013 was er een academische zitting naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het FBZ.

Het welkomstwoord werd uitgesproken door Philippe Courard, de staatssecretaris belast met beroepsrisico’s. De sprekers Jan Uytterhoeven, Dirk Lahaye, Paul De Vuyst, Philippe Mairiaux en Anne Van Regenmortel gaven een boeiend overzicht van de activiteiten van het FBZ. Bart Cambré gaf een presentatie over de impact van de veranderende arbeidscontext. Moderator voor het panelgesprek met de sociale partners was Frieda Van Wijck. De luchtige noot werd verzorgd door Bert Kruismans. Georges Dallemagne, voorzitter van het beheerscomité, gaf het slotwoord.

De presentaties zijn niet meer beschikbaar. Op pagina 20 en 21 van het jaarverslag 2013 is er wel een samenvatting beschikbaar.

Pakkend was het veiligheidsgedicht van Don Merrell: I chose to look the other way (PDF). Als opleidingsverantwoordelijke schreef hij dit gedicht in een poging om medewerkers te sensibiliseren om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Andere veiligheidsgedichten en limericks van Don Merrell: Safety Poems by Don Merrell

Meer informatie

Het persbericht van FBZ (momenteel Fedris genoemd) is niet meer beschikbaar.

Bericht op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC over het FBZ of over beroepsziekten: Recente toevoegingen in lijst met beroepsziekten