29.08.2019

Update 20/10/2022

De viering van 100 jaar Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is zowel wereldwijd als ook in België niet ongezien voorbijgegaan.

Hieronder volgt een kort overzicht van de activiteiten:

Het IAO heeft op zijn website een specifieke webpagina geweid aan zijn 100-jarig bestaan:

IAO

De IAO is gevestigd in Genève. Dit tripartite orgaan van werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en 187 lidstaten werd opgericht als deel van het verdrag van Versailles in 1919 vanuit het idee van duurzame vrede d.m.v. sociale rechtvaardigheid.

De 4 hoofddoelstellingen die de IAO o.a. door verdragen nastreeft, zijn:

 • het bevorderen van het recht op werk;
 • het verbeteren van de kans om werk te krijgen en te behouden voor mannen en voor vrouwen;
 • het invoeren en uitbouwen van de sociale zekerheid;
 • het bevorderen van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid.

In 1946 werd het een gespecialiseerd orgaan van de Verenigde Naties (VN). Heden ten dage zijn er 190 verdragen en 206 aanbevelingen. Die zijn beschikbaar op de website van de IAO:

In juni van ieder jaar is er een meerdaagse Internationale Arbeidsconferentie waar er een forum is voor nieuwe standaarden, verdragen en sociale arbeidsvraagstukken.

Ook op de website van De Kamer, is er een overzicht gemaakt van de stemming op 8 augustus 1919 van het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 28 juni 1919 ondertekende verdrag van Versailles.

In NT-magazine van september 2019 is er ook een kort artikel over het ontstaan van het IAO.

Het ABVV heeft in september 2019 een gids uitgegeven rond “100 jaar IAO: balans en uitdagingen”.

Rondtrekkende tentoonstelling

Tot 31 augustus 2019 stonden er in de inkomruimte van de FOD Werkgelegenheid 12 roll-up banners die een overzicht geven van de invoering en de evolutie van sociale beschermingssystemen in de wereld; meer info daarover op de website van de FOD Werkgelegenheid: Expo “100 jaar sociale bescherming met de Internationale Arbeidsorganisatie”.

Nadien gaat de tentoonstelling nog naar:

 • Arbeidshof te Brussel (Poelaertplein) –2/9/2019 -13/9/2019 - FR/NL
 • KULeuven – Prof. Wouters –16/09/2019 – 8/10/2019 - EN/NL
 • ACV-CSC – Oostende – 9/10/2019 – 14/10/2019 – FR/NL/EN
 • ACLVB-CGSLB – Brussel – 15/10/2019 – 28/10/2019 – FR/NL
 • KULeuven – HIVA – 29/10/2019 – 13/11/2019 – EN
 • BBTK-SETCA Congress – Blankenberge – 15/11/2019 – 25/11/2019 – FR/NL
 • EESC – 26/11/22019 – 20/12/2019 – FR/EN

Voorheen stond de tentoonstelling in Antwerpen, bij de ULB, het ACV in Mol en bij Unizo.

Digitaal jaarverslag 2019 FOD WASO

In het eerste elektronische jaarverslag 2019 van de FOD WASO is er ook een fragment over de viering van 100 jaar IAO.