Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Omgaan met klimaatverandering in de zorgsector

Gezondheidstoezicht
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
22.05.2024

In de voorbije jaren hebben de opeenvolging van hittegolven, extreme neerslag en andere natuurfenomenen de klimaatcrisis zeer tastbaar gemaakt. Ook de verschuiving en stijging van het aantal door vectoren overgedragen ziekten valt op. Net als tijdens de coronacrisis staat ook nu de zorg in de frontlinie. Daarom hebben Reset.Vlaanderen en het Internationaal Vakverbond (ITUC) een gids rond klimaatverandering in de zorgsector opgesteld voor werknemers in de sector.

Welzijn op de luchthaven en de luchtvaartsector

 • Fysische agentia
 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Gezondheidstoezicht
 • Arbeidsorganisatie
Vervoer en opslag
07.05.2024

Op 1 februari 2024 doctoreerde Lien Valcke met haar proefschrift ‘‘Happiness in the Sky?’: (Atypische) tewerkstelling en welzijn in de luchtvaartsector, bij Europese piloten en cabinepersoneel, en de relatie met veiligheid(-sgedrag)’.

Wetswijziging betreffende het rookverbod op publiek toegankelijke plaatsen

 • Gezondheidstoezicht
 • Roken op het werk
02.05.2024

Onlangs werden een aantal wijzigingen aangebracht in de rookwet van 22 december 2009. We maken van de gelegenheid gebruik om een samenvatting te geven van deze wijzigingen en andere aanpassingen in de wetgeving rond roken van de laatste jaren.

Richtlijnen modernisatie historisch waardevolle liften

Arbeidsmiddelen
22.04.2024

De Federale Overheidsdienst Economie en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) hebben samen richtlijnen opgesteld rond de modernisatie van historisch waardevolle liften, die afwijken van de standaardoplossingen voor de modernisatie van liften.

Digitaal platformwerk: de risico's minimaliseren en de kansen benutten

19.04.2024

Digitaal platformwerk biedt een aantal voordelen voor werknemers, maar brengt ook risico's met zich mee voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Deze uitdagingen worden mogelijk niet voldoende aangepakt vanwege een aantal redenen, waaronder de relatieve nieuwheid van dit werkmodel, het lopende debat over specifieke regelgeving en de grote variëteit wat betreft industrieën, werknemers, het soort uitgevoerde taken en locaties.

Arbeidsomstandigheden van zeelieden

Psychosociale risico’s (PSR)
Vervoer en opslag
17.04.2024

In het voorjaar van 2024 vonden enkele evenementen plaats die het welzijn van zeelieden in de kijker zetten en nagingen hoe men de specifieke arbeidsomstandigheden van deze groep in de toekomst aan kan pakken.

Ondertekening Plannen voor Eerlijke Concurrentie

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
10.04.2024

Op 21 februari 2024 ondertekenden de sociale partners, leidend ambtenaren en de bevoegde ministers de nieuwe plannen voor Eerlijke Concurrentie (PEC) in 8 sectoren.

Fact-app nu ook met woordenschat bouw!

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
 • KMO
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
20.03.2024

De ‘First Aid Communication Tool’ (FACT), ontwikkeld door het Interregproject ‘AB-Réfugiés-Emploi’, werd in 2020 gelanceerd in 8 talen en bestond uit 940 woorden. Naast een pakket basiswoordenschat met aandacht voor veiligheid en communicatie rond COVID-19, kon de gebruiker kiezen om een woordenpakket over land- en tuinbouw (430 termen) en/of een woordenpakket over de metaalindustrie (157 termen) te installeren.

Klimaatverandering toegevoegd aan managementsysteemnormen: communiqué ISO-IAF en publicatie van de wijziging

12.03.2024

Op 22 februari 2024 publiceerden de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en het ‘International Accreditation Forum’ (IAF) een gemeenschappelijk communiqué over de aanpassing van de managementsysteemnormen rond het aspect klimaatverandering. In de paragrafen 4.1 en 4.2 wordt nu voor het eerst expliciet klimaatverandering toegevoegd. Deze wijziging gebeurde via een amendement 1 “Climate action changes”.