Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

“Essentieel maar onzichtbaar en uitgebuit”: studie van Oxfam over arbeidsmigranten in de landbouw

 • Arbeidsplaatsen
 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
Landbouw, bosbouw en visserij
01.07.2024

Oxfam heeft in het kader van het ‘SafeHabitus’-onderzoeksproject onderzoek gedaan naar arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten in de landbouw.

Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan

 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
25.06.2024

Op 14 mei 2024 werd het koninklijk Besluit (KB) van 26 april 2024 tot vaststelling van het nationaal noodplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze tekst kadert, samen met een ministeriële omzendbrief, in de voorbereiding van het nieuwe wetboek Noodplanning en Crisisbeheer.

Strategieën voor de aanpak van risico’s voor VGW op het werk bij digitale platformen

12.06.2024

Het actief voorkomen, beperken en aanpakken van risico's bij digitaal platformwerk is van cruciaal belang om de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) van werknemers te waarborgen. De aard van dit nieuwe werkmodel, samen met de bestaande juridische onzekerheden over de arbeidsstatus van platformwerknemers, vergroot de complexiteit van de aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk bij digitaal platformwerk. Prioriteit geven aan het welzijn van werknemers is essentieel voor duurzame arbeidspraktijken in het digitale tijdperk en vereist proactieve inspanningen van alle betrokken actoren.

Camera’s voor de politie en operationele diensten van de civiele veiligheid: wettelijk kader

 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
03.06.2024

Sinds het begin van het jaar beschikken zowel de politiediensten als de operationele diensten van de civiele veiligheid over een aangepast wettelijk kader voor het gebruik van camera’s (bodycams voor politie en dashcams voor civiele veiligheid). Het gebruik ervan bij de politie was immers nog niet volledig wettelijk geregeld.

Omgaan met klimaatverandering in de zorgsector

Gezondheidstoezicht
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
22.05.2024

In de voorbije jaren hebben de opeenvolging van hittegolven, extreme neerslag en andere natuurfenomenen de klimaatcrisis zeer tastbaar gemaakt. Ook de verschuiving en stijging van het aantal door vectoren overgedragen ziekten valt op. Net als tijdens de coronacrisis staat ook nu de zorg in de frontlinie. Daarom hebben Reset.Vlaanderen en het Internationaal Vakverbond (ITUC) een gids rond klimaatverandering in de zorgsector opgesteld voor werknemers in de sector.

Welzijn op de luchthaven en de luchtvaartsector

 • Fysische agentia
 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Gezondheidstoezicht
 • Arbeidsorganisatie
Vervoer en opslag
07.05.2024

Op 1 februari 2024 doctoreerde Lien Valcke met haar proefschrift ‘‘Happiness in the Sky?’: (Atypische) tewerkstelling en welzijn in de luchtvaartsector, bij Europese piloten en cabinepersoneel, en de relatie met veiligheid(-sgedrag)’.

Wetswijziging betreffende het rookverbod op publiek toegankelijke plaatsen

 • Gezondheidstoezicht
 • Roken op het werk
02.05.2024

Onlangs werden een aantal wijzigingen aangebracht in de rookwet van 22 december 2009. We maken van de gelegenheid gebruik om een samenvatting te geven van deze wijzigingen en andere aanpassingen in de wetgeving rond roken van de laatste jaren.

Richtlijnen modernisatie historisch waardevolle liften

Arbeidsmiddelen
22.04.2024

De Federale Overheidsdienst Economie en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) hebben samen richtlijnen opgesteld rond de modernisatie van historisch waardevolle liften, die afwijken van de standaardoplossingen voor de modernisatie van liften.

Digitaal platformwerk: de risico's minimaliseren en de kansen benutten

19.04.2024

Digitaal platformwerk biedt een aantal voordelen voor werknemers, maar brengt ook risico's met zich mee voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Deze uitdagingen worden mogelijk niet voldoende aangepakt vanwege een aantal redenen, waaronder de relatieve nieuwheid van dit werkmodel, het lopende debat over specifieke regelgeving en de grote variëteit wat betreft industrieën, werknemers, het soort uitgevoerde taken en locaties.

Arbeidsomstandigheden van zeelieden

Psychosociale risico’s (PSR)
Vervoer en opslag
17.04.2024

In het voorjaar van 2024 vonden enkele evenementen plaats die het welzijn van zeelieden in de kijker zetten en nagingen hoe men de specifieke arbeidsomstandigheden van deze groep in de toekomst aan kan pakken.