In de praktijk

Nieuws en evenementen

Op de blog: arbeidsomstandigheden van zeelieden

Psychosociale risico’s (PSR)
Vervoer en opslag

In het voorjaar van 2024 vonden enkele evenementen plaats die het welzijn van zeelieden in de kijker zetten en nagingen hoe men de specifieke...

1 op 4 werknemers rookt nog steeds

  • Gezondheidstoezicht
  • Alcohol en drugs
  • Roken op het werk

Uit het recentste gezondheidsrapport van IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, blijkt dat een zorgwekkend hoog aantal...

Lancering nieuwe “Datamining”-website van de FOD Werkgelegenheid met meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

-
Evenement
  • Beroepsziekten
  • Risicoanalyse
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Binnen de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van...

Webinar: nieuwe wetgeving rond ergonomie en de preventie van MSA

-
Evenement
  • Ergonomie
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Risicoanalyse
  • Preventieadviseur

Op 27 mei 2024 organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid een webinar naar aanleiding van de...